Rynek suplementów diety jest dziś najszybciej rozwijającym się segmentem rynku farmaceutycznego – ocenia Jacek Franasik, prezes firmy Master Pharm, jedynego producenta suplementów diety notowanego na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

W 2016 r. przychody grupy ukształtowały się na zbliżonym poziomie, w stosunku do wyników uzyskanych rok wcześniej – wyniosły 48,9 mln zł. Zysk netto zmniejszył się natomiast o 11,2 proc., do 7,4 mln zł. Spadł też zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zobowiązań, podatków i amortyzacji EBITDA – o 7 proc., do 10,5 mln zł.

– Niższa rentowność wynikła przede wszystkim ze wzrostu kosztów wynagrodzeń, usług obcych i zarządu, związanych z rozbudową i organizacją zaplecza produkcyjnego. Fazę organizacji nowych linii produkcyjnych i rozruchu maszyn należy jednak uznać za zakończoną. Z uwagi na to, że pierwsze komercyjne produkcje z wykorzystaniem nowych sił przerobowych ruszą w II kwartale br., spodziewamy się, że poniesione nakłady korzystnie przełożą się na wyniki grupy już w 2017 r. – mówi Jacek Franasik.

Koniec ubiegłego roku był dla firmy okresem finalizowania inwestycji, które stanowiły cel oferty publicznej. W ich ramach doposażono zakład Grokam w Mielcu, w czwartym kwartale nastąpił też rozruch zakładu w Łodzi – odbyła się pierwsza produkcja próbna oraz próby technologiczne. Jak informuje spółka, zakład do końca roku nie był wykorzystywany do prowadzenia komercyjnej działalności, co miało wpływ na brak przychodów i spadek wyniku finansowego. Rozpoczęcie produkcji w łódzkim zakładzie planowana jest na II kwartał 2017 r.

W minionym okresie grupa odnotowała wzrost liczby firm korzystających z usług produkcji kontraktowej suplementów diety – z 28 w 2015 r. do 46 w 2016 r. Miniony rok był udany dla spółki zależnej Avet Pharma, oferującej suplementy diety pod marką własną – sprzedaż produktów w ujęciu rocznym wzrosła o 25 proc.

Master Pharm S.A. powstał w 2002 r. Grupa kapitałowa prowadzi działalność w zakresie kontraktowej produkcji suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych, preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w kwietniu 2016 r.

Red. (źródło: parkiet.com, Master Pharm)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ