Sejm przyjął w trzecim czytaniu poselski projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne – tzw. apteka dla aptekarza. Wcześniej komisja nadzwyczajna do spraw deregulacji odrzuciła poprawki zgłoszone przez opozycję. Projekt trafi teraz pod obrady Senatu.

Odrzucone poprawki dotyczyły m.in. wykreślenia wymogu geograficznego przy otwieraniu nowych aptek, doprecyzowanie mierzenia odległości pomiędzy aptekami (aby była mierzona w pasie ruchu i wyłączenia m.in. centrów handlowych oraz dworców kolejowych), a także poszerzenia katalogu podmiotów, tak by również spółki prawa handlowego mogły prowadzić apteki.

Jak zwracano uwagę, pominięcie zaproponowanych zmian może zatrzymać otwieranie nowych aptek i wpłynąć na wzrost cen. Stracą na tym konsumenci i ograniczona zostanie swoboda gospodarcza.

– Tylko nowe apteki będą objęte tymi regulacjami. To, że chcemy wprowadzić zasadę, iż właścicielem aptek ma być farmaceuta lub właścicielem czterech aptek może być spółka składająca się tylko z farmaceutów nie jest czymś nowym – tłumaczył wiceminister Marek Tombarkiewicz. Wymienił też kilka krajów, w tym z UE, w których stosowane są limity demograficzne i geograficzne.

Posłowie przyjęli natomiast poprawkę, zgodnie z którą minister zdrowia będzie mógł udzielać zgody na otwarcie apteki poza zawartymi w nowelizacji kryteriami. Zdaniem posłów opozycji, przepis ten jest korupcjogenny.

– W Polsce nie potrzeba więcej aptek. Rynek aptek i leków to nie jest zwykły rynek, na którym jest pełna swoboda. Może się tak zdarzyć, że w niektórych miejscach apteka będzie musiała powstać stąd przepis, że taką decyzję podejmuje minister. Ustawa zatrzyma proces, który się zdarzył, a w Polsce się zaczyna: nadmiernego rozwoju sieci czy kilku sieci, które opanowały rynek w danym kraju – mówi minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. W jego opinii, musi więc zostać ograniczona swoboda gospodarcza.

Projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne zakłada wprowadzenie zasady „Apteka dla aptekarza”, która przewiduje możliwość prowadzenia aptek wyłącznie przez farmaceutów lub wybrane spółki osobowe farmaceutów. Dodatkowe nakłada ograniczenia demograficzne – apteka nie może być otwarta, jeżeli na dzień składania wniosku na jedną placówkę przypada co najmniej 3000 mieszkańców – oraz graniczenia geograficzne – apteka nie może być otwarta, jeżeli odległość do innej placówki wynosi mniej niż 500 metrów.

Red.

 

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ