Do 12 kwietnia br. pacjenci, którzy mieli prawo do świadczeń, ale nie zgłosili się do ubezpieczenia zdrowotnego, mogą skorzystać z tzw. abolicji. Oznacza to, że postępowania administracyjne ws. zwrotu kosztów leczenia za lata 2013-2016 nie będą wszczynane, zaś już wszczęte zostaną umorzone.

Pacjent, który spełniał wymogi ubezpieczenia, ale nie dopełnił związanych z tym formalności, nie musi zwracać kosztów swojego leczenia, jeśli „wstecznie” zgłosi się do ubezpieczenia zdrowotnego.

Warunkiem jest opłacenie składek: w przypadku pracownika – przez pracodawcę, w przypadku zleceniobiorcy – przez zleceniodawcę, w przypadku emeryta lub rencisty – przez ZUS lub KRUS. Istnieje również możliwość „wstecznego” zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny.

Pacjent może dokonać tzw. wstecznego zgłoszenia w ciągu 30 dni od chwili skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, albo 30 dni od poinformowania go przez NFZ o wszczęciu w stosunku do niego postępowania administracyjnego ws. zwrotu kosztów leczenia.

Jeśli zostanie dopełnione tzw. wsteczne zgłoszenie do ubezpieczenia, postępowania administracyjne dotyczące zwrotu kosztów leczenia za lata 2013-2016 nie będą wszczynane, zaś te, które już wszczęto zostaną umorzone.

Informacje dotyczące możliwości wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego udzielane są w siedzibach oddziałów wojewódzkich NFZ. Ponadto w ostatnich dniach obowiązywania tzw. abolicji niektóre oddziały wydłużają godziny pracy. Informacje o godzinach pracy poszczególnych oddziałów NFZ na stronie: nfz.gov.pl

Źródło: NFZ

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ