Według danych PEX PharmaSequence, dotyczących rynku farmaceutycznego w Polsce, w marcu 2017 r. wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wyniosła 2 mld 974 mln zł, co stanowi spadek o 6,8 proc. w porównaniu do marca 2016 r.

Sprzedaż

o Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1 mld 061 mln zł – wzrost o 6,2 proc. w porównaniu do marca 2016 r.

o Sprzedaż odręczna wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty w aptece wyniosła 1 mld 226 mln zł i była wyższa o 6,8 proc. w porównaniu do marca 2016 r.

o Sprzedaż leków na recepty pełnopłatne wyniosła 669 mln zł i wzrosła o 7,9 proc. w porównaniu do marca 2016 r.

Apteka

Obrót polskiej statystycznej apteki w marcu 2017 r. wyniósł 199 tys. zł (w cenach detalicznych brutto), był większy o 5,6 proc. niż w marcu 2016 r.

Refundacja

Poziom współpłacenia pacjenta w segmencie leków refundowanych osiągnął blisko 29,0 proc., a wartość refundacji w marcu wyniosła 753 mln zł – wzrost o 7,9 proc. w porównaniu do marca 2016 r.

Ceny

o średnia cena detaliczna leku sprzedawanego w aptece to 18,04 zł (wzrost o 4,8 proc. vs marzec 2016)

o średnia cena detaliczna leków z list refundacyjnych to 27,20 zł (wzrost o 0,2 proc. vs marzec 2016)

o średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 24,21 zł (wzrost o 5,9 proc. marzec 2016)

o średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 12,66 zł (wzrost o 5,9 proc. marzec 2016)

Komentarz

Dr Jarosław Frąckowiak, wiceprezes PEX PharmaSequence (dawniej PharmaExpert i Sequence):

Rynek farmaceutyczny w marcu 2017 roku zanotował sprzedaż na poziomie 2 974 mln zł. Wartość sprzedaży rynku wobec marca 2016 r. wzrosła prawie o 187 mln zł (+6,8 proc.). Natomiast wobec lutego bieżącego roku sprzedaż zwiększyła się o 226 mln zł (+8,2 proc.).

W porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. wzrosła wartość wszystkich segmentów rynku. Sprzedaż odręczna osiągnęła wzrost o blisko 78 mln zł (+6,8 proc.). Sprzedaż leków refundowanych zwiększyła się o 61,5 mln zł (+6,2 proc.), a leków pełnopłatnych wzrosła o 49 mln zł (+7,9 proc.).

W porównaniu do poprzedniego miesiąca rynek zwiększył się o 8,2 proc.. Również wobec poprzedniego miesiąca wartość rynku wzrosła we wszystkich segmentach. Wartość leków refundowanych była wyższa o 110,5 mln zł (+11,6 proc.), a dla leków pełnopłatnych wzrosła o 77,4 mln zł (+13,1 proc.). Natomiast wartość produktów w sprzedaży odręcznej była wyższa o 36,6 mln zł (+3,1 proc.).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w marcu br. wyniosła 25,1 proc. i była niższa o 2,1 proc. (0,6 pp) od marży w analogicznym okresie 2016 r. Natomiast względem lutego br. średnia marża w aptece zmniejszyła się o blisko 2,0 proc. (-0,5 pp). Średnia cena leku w marcu wyniosła 18,04 zł i była o 1,6 proc. większa niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z marca 2016 r. zwiększyła się o 4,8 proc..

W marcu refundacja leków przez NFZ osiągnęła wartość 753 mln zł, tj. o 7,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w marcu 29,0 proc. i był mniejszy o 1,1 pp niż w analogicznym okresie 2016 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane spadło o 0,3 proc.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2017 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie blisko 32,6 mld zł, to o 2,6 proc. więcej niż w roku 2016, natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie powyżej 8,2 mld zł (+2,0 proc.).

Źródło: PEX PharmaSequence

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ