Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs w Programie Wiedza Edukacja Rozwój. Unijne wsparcie skierowane jest na poprawę jakości w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. Na cel przeznaczono blisko 26 mln zł.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty udzielające świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej, które posiadają umowę z NFZ, lub partnerzy społeczni reprezentujący interesy i zrzeszający podmioty świadczące usługi.

Projekty konkursowe muszą służyć wdrożeniu w placówkach rozwiązań organizacyjnych poprawiających jakość funkcjonowania.

Wydatki mogą dotyczyć działań związanych z:

  • opracowaniem i wdrożeniem narzędzi oceny jakości/zadowolenia pacjentów z usług medycznych świadczonych w placówkach objętych projektem,
  • organizacją spotkań dotyczących edukacji zdrowotnej (grupowych lub indywidualnych) dla pacjentów podmiotów,
  • opracowaniem i wdrożeniem programu rozwoju kadr, w tym szkoleń personelu obsługowego w zakresie obsługi klienta, praw pacjenta, zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, programów profilaktycznych,
  • opracowaniem i wdrożeniem narzędzi współpracy pomiędzy lekarzami pracującymi w placówkach realizujących projekt z lekarzami zatrudnionymi w podmiotach udzielających świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 29 maja do 30 czerwca 2017 r.

Źródło: MZ

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ