Mabion dokonał zaliczenia w koszty 2016 i 2015 r. oraz lat poprzednich całego kosztu prac badawczo-rozwojowych. Inwestycje sięgnęły kwoty 153,2 mln zł, z czego dotacje z projektów unijnych to 27,4 mln zł.

Jak poinformowała spółka, w koszty 2016 r. zostały zaliczone prowadzone prace badawczo-rozwojowe w kwocie 44,2 mln zł, w koszty 2015 r. – 39 mln zł oraz w koszty poprzednich okresów – 70 mln zł, natomiast jako przychody 2015 r. zostały rozpoznane dotacje w wysokości 1,4 mln zł, a jako przychody lat ubiegłych – dotacje w wysokości 26 mln zł.

W konsekwencji zmian obniżeniu uległa wysokość kapitałów własnych spółki na dzień 31 grudnia 2016 r. o 125,8 mln zł, a na dzień 31 grudnia 2015 r. – o 81,6 mln zł. Zwiększeniu uległa również wysokość straty netto spółki za 2016 r. o 44,2 mln zł oraz za 2015 r. – o 37,6 mln zł – podano w komunikacie.

Mabion S.A. to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 r. Mabion zadebiutował na rynku równoległym NewConnect, pozyskując 22,8 mln zł. W kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ