W Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie poświęcone opiece stomatologicznej nad uczniami. Rozpoczyna ono prace nad przywróceniem opieki stomatologicznej w polskich szkołach.

W spotkani wzięli udział wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, wiceminister zdrowia Zbigniew Król, minister edukacji narodowej Anna Zalewska, konsultant krajowy oraz konsultanci wojewódzcy w dziedzinie stomatologii dziecięcej, przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej, Akademii Stomatologii Dziecięcej oraz Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

Zdrowie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym – to ogólny projekt założeń do ustawy, który ma powstać.

Obecnie pracujemy nad projektem założeń do projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Gromadzimy i analizujemy dane dotyczące skutków finansowych różnych koncepcji rozwiązań. Jest to bardzo wczesny etap prac – informuje resort zdrowia.

Jednym z najważniejszych obszarów naszych prac jest opieka stomatologiczna dzieci i młodzieży. Aby wypracować najlepsze rozwiązania, rozpoczęliśmy szerokie konsultacje.

Podczas spotkania roboczego eksperci omówili projekt założeń do projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym pod kątem opieki stomatologicznej. Uczestnicy zgodzili się, że dzieci i młodzież w wieku szkolnym muszą mieć lepszy dostęp do świadczeń dentystycznych – informuje ministerstwo.

Ustalono m.in., że konieczne jest wypracowanie programu zapobiegania próchnicy u dzieci jeszcze zanim trafią one do szkoły. Podkreślono też wagę i znaczenie edukacji w tym zakresie. Eksperci zawrócili uwagę na potrzebę zmian w zakresie organizacji i finansowania systemu opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą. Poruszono kwestię opieki stomatologicznej dla dzieci niepełnosprawnych. Termin kolejnego spotkania ustalono na 6 czerwca br.

Źródło MZ

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ