Grupa kapitałowa Magellan, będąca częścią BFF Banking Group, uzyskała w I kwartale 2017 r. 45,3 mln zł przychodów, w porównaniu do 36,2 mln zł w okresie porównywalnym 2016 r. Zysk netto ukształtował się na poziomie 13,7 mln zł, wobec 10,5 mln zł w analogicznym okresie ub.r.

Grupa wykazuje wysoką dynamikę wzrostu – kontraktacja bilansowa to 608,7 mln zł, w stosunku do 390,1 mln zł w tym samym okresie 2016 r. Zwiększył się także portfel aktywów finansowych – na dzień 31 marca 2017 r. wynosił 2.071 mln zł, wobec 1.720 mln zł na koniec porównywalnego okresu ub.r.

Magellan to lider rynku usług finansowych sektora ochrony zdrowia, współpracujący z ponad 500 szpitalami. Dostarcza rozwiązania finansowe dla sektora publicznego i opieki zdrowotnej w Europie oraz faktoring dla biznesu. Z usług firmy korzystają także międzynarodowe koncerny farmaceutyczne, korporacje dostarczające sprzęt medyczny oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, wśród nich również dostawcy usług outsourcingowych do szpitali. Spółka od 2007 r. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ