W odpowiedzi na postulaty związków zawodowych zrzeszających ratowników medycznych, Ministerstwo Zdrowia przygotowało m.in. propozycje podwyżek. Bez względu na działania podjęte przez ratowników nasza propozycja jest aktualna, przygotowujemy się do jej realizacji – informuje resort zdrowia.

Główne postulaty środowiska ratowników medycznych to:

  • wzrost wynagrodzeń,
  • upaństwowienie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne od 1 stycznia 2018 r.,
  • przyspieszenie prac nad projektem tzw. „dużej” nowelizacji ustawy o PRM i pozostawienie w projekcie m. in. zapisów dotyczących etatyzacji oraz trzyosobowych zespołów ratownictwa medycznego oraz wzrost nakładów finansowych.

Chcemy zwiększyć wynagrodzenia ratowników medycznych o 800 zł miesięcznie na tzw. etat przeliczeniowy niezależnie od formy zatrudnienia – informuje MZ.

Płacowe propozycje resortu to:

  • 400 zł zostanie przyznane od 1 lipca 2017 r.,
  • kolejne 400 zł (do łącznej kwoty 800 zł na etat przeliczeniowy w postaci dodatku do wynagrodzenia) zostanie przyznane od 1 lipca 2018 r.

Podwyżki otrzymają też pielęgniarki zatrudnione u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, będących podwykonawcami w pozaszpitalnym systemie PRM, które nie zostały objęte podwyżkami dla pielęgniarek i położnych w systemie 4×400 zł.

Nakłady budżetu państwa z tytułu podwyżek w zaproponowanej wysokości wyniosą około 41 mln zł w skali roku 2017 oraz około 123 mln zł w skali roku 2018.

Źródło: MZ

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ