Przemysł farmaceutyczny w Polsce zatrudnia bezpośrednio 22 tys. osób, ale generuje ponad 100 tys. miejsc pracy. Większy kapitał ludzki oraz wysoka produktywność firm farmaceutycznych przekładają się na wyższe płace w tej branży, w porównaniu z innymi sektorami – zwracali uwagę uczestnicy IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Eksport produktów polskiego przemysłu farmaceutycznego cechuje się wysoką dynamiką wzrostu. Wartość eksportu leków z Polski wynosi 3 mld USD. Największym problemem branży jest wysoka importochłonność ze względu na duży udział leków importowanych w koszyku leków refundowanych. Import produktów farmaceutycznych nadal przewyższa eksport, jednak różnica ta od 2012 r. systematycznie maleje.

– Sektor farmaceutyczny przyczynia się do wzrostu ogólnego poziomu innowacyjności polskiej gospodarki i generuje większość produkcji i eksportu określanego jako zaawansowany technologicznie. Krajowy przemysł farmaceutyczny wydaje więcej na badania i rozwój niż inne sektory gospodarki – stwierdziła podczas kongresu prof. Katarzyna Śledziewska z Uniwersytetu Warszawskiego.

Firmy farmaceutyczne w Polsce prawie 8,5 proc. zysku przeznaczają na badania i rozwój. W innych sektorach gospodarki firmy przeznaczają na nie średnio jedynie 1 proc. swojego zysku. Po uwzględnieniu efektów pośrednich i dochodowych, sektor farmaceutyczny generuje wpływy do budżetu w wysokości 2,6 mld zł.

Innowacja w farmacji to nie tylko nowe substancje czynne, ale też nowoczesne postacie leków i technologie produkcji, jakie są domeną krajowego przemysłu. Dużą rolę mają do odegrania także Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Rozwoju. Jeśli uda się zrealizować chociaż część zapowiadanych inicjatyw, branża może otrzymać duży impuls do rozwoju, a przez to wesprzeć całą gospodarkę – podkreślają eksperci.

Red. ( źródło: ISBnews)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ