Kwotę 5 mln zł planują przekazać władze Katowic na pokrycie długu miejskiego Szpitala Murcki. Sytuacja lecznicy, którą planowano połączyć z placówką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, jest bardzo zła.

Bilans sporządzony za pierwszy kwartał wykazuje, że zobowiązania placówki wymagające natychmiastowej zapłaty wynoszą ponad 4,5 mln zł, łączne zobowiązania krótkoterminowe sięgają 7,4 mln zł.

W ocenie władz miasta, brak płynności finansowej jest zagrożeniem kontynuacji działalności szpitala. Wielu dostawców może wstrzymać dostawy leków, materiałów oraz sprzętu medycznego niezbędnych do funkcjonowania szpitala. Sytuację pogarszają koszty obsługi istniejącego zadłużenia – do zobowiązań doliczane są odsetki, możliwe jest też rozpoczęcie działań windykacyjnych.

Na początku roku prezydent miasta przedstawił scenariusz ratowania Szpitala Murcki przez połączenie go z Górnośląskim Centrum Medycznym – placówką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Propozycja została skonsultowana z mieszkańcami Katowic i w jej wyniku postanowiono, że lecznica pozostanie w rękach miasta Katowice.

Zarząd szpitala zobowiązany został do przygotowania kompleksowego programu poprawy sytuacji finansowej placówki, restrukturyzacji, a także modernizacji i rozwoju infrastruktury. Szczegóły programu naprawczego mają być gotowe latem.

Szpital w Murckach w 2013 r. przekształcono w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100 proc. udziałów ma miasto. Placówka została wówczas wyposażona w majątek o wartości blisko 17 mln zł. Ponadto w związku z przekształceniem miasto przejęło i spłaciło długi szpitala w wysokości blisko 27 mln zł. W 2015 r. samorząd dokapitalizował szpital kwotą 500 tys. zł.

Red. (źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ