Według danych PEX PharmaSequence, dotyczących rynku farmaceutycznego w Polsce, w kwietniu 2017 r. wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wyniosła 2 mld 669 mln zł, co stanowi wzrost o 1,2 proc. w porównaniu do kwietnia 2016 r.

Sprzedaż

  • Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 965 mln zł – spadek o 3,7 proc. w porównaniu do kwietnia 2016 r.
  • Sprzedaż odręczna wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty w aptece wyniosła 1 mld 101 mln zł i była wyższa o 6,9 proc. w porównaniu do kwietnia 2016 r.
  • Sprzedaż leków na recepty pełnopłatne wyniosła 611 mln zł i wzrosła o 0,2 proc. w porównaniu do kwietnia 2016 r.

Apteka

Obrót polskiej statystycznej apteki w kwietniu 2017 r. wyniósł 180,5 tys. zł (w cenach detalicznych brutto) i był na tym samym poziomie co w kwietniu 2016 r.

Refundacja

Poziom współpłacenia pacjenta w segmencie leków refundowanych osiągnął blisko 28,2 proc., a wartość refundacji w kwietniu wyniosła prawie 694 mln zł – spadek o 3,2 proc. w porównaniu do kwietnia 2016 r.

Ceny

  • średnia cena detaliczna leku sprzedawanego w aptece to 18,26 zł (wzrost o 4,9 proc. vs kwiecień 2016).
  • średnia cena detaliczna leków z list refundacyjnych to 27,70 zł (wzrost o 1,6 proc. vs kwiecień 2016).
  • średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 24,77 zł (wzrost o 7,3 proc. kwiecień 2016).
  • średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 12,70 zł (wzrost o 8,1 proc. kwiecień 2016).

Komentarz

Dr Jarosław Frąckowiak, wiceprezes PEX PharmaSequence (dawniej PharmaExpert i Sequence):

Rynek farmaceutyczny w kwietniu 2017 r. zanotował sprzedaż na poziomie 2 mld 699 mln zł. Wartość sprzedaży rynku wobec kwietnia 2016 r. wzrosła o 32 mln zł (+1,2 proc.). Natomiast wobec marca bieżącego roku sprzedaż zmniejszyła się o 275 mln zł (-9,2 proc.).

W porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. zwiększyła się wartość segmentu sprzedaży odręcznej, która osiągnęła wzrost o 71 mln zł (+6,9 proc.). Sprzedaż leków pełnopłatnych była wyższa o 1,4 mln zł (+0,2 proc.), a leków refundowanych zmalała o blisko 39 mln zł (-3,7 proc.).

W porównaniu do poprzedniego miesiąca rynek zmniejszył się o 9,2 proc. Wartość poszczególnych segmentów spadła względem poprzedniego miesiąca. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej zmalała o 125,7 mln zł (-10,3 proc.), wartość segmentu leków refundowanych była niższa o 65,4 mln zł (-9,0 proc.), a leków pełnopłatnych zmniejszyła się o 57,2 mln zł (-13,1 proc.).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w kwietniu br. wyniosła blisko 25,0 proc. i była niższa o 2,5 proc. (0,6 pp) od marży w analogicznym okresie 2016 r. Natomiast w porównaniu do marca br. średnia marża w aptece zmniejszyła się o blisko 0,7 proc. (-0,2 pp). Średnia cena leku w kwietniu wyniosła 18,26 zł i była o 1,2 proc. większa niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z kwietnia 2016 r. wzrosła o 4,9 proc.

W kwietniu refundacja leków przez NFZ osiągnęła wartość blisko 694 mln zł, tj. o 3,2 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2016 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w kwietniu 28,2 proc. i był mniejszy o 0,3 pp niż w analogicznym okresie 2016 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane spadło o 0,8 pp.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2017 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie ponad 32,6 mld zł, to o 2,9 proc. więcej niż w roku 2016, natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie powyżej 8,2 mld zł (+2,0 proc.).

Źródło: PEX PharmaSequence

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ