Bioton zanotował w I kwartale br. 10,8 mln zł straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej, w porównaniu do 1,3 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 3,9 proc., do 87,8 mln zł.

Warto zwrócić uwagę na strukturę geograficzną sprzedaży. W I kwartale przychody z rynku krajowego wyniosły jedynie 20,8 mln zł, w stosunku do 33,2 mln zł obrotów w I kwartale 2016 r. Potwierdza to negatywne prognozy dotyczące trendów na krajowym rynku.

Po raz pierwszy też przychody z Chin i Korei Płd., czyli dwóch największych azjatyckich rynków Biotonu, były większe niż z rynku polskiego. Sprzedaż na obu tych rynkach wyniosła prawie 26 mln zł, wobec 18,6 mln zł przychodów rok wcześniej. Na rynkach azjatyckich Bioton uzyskuje jednak dużo mniejsze marże, co znajduje odzwierciedlenie w słabych wynikach – zwracają uwagę analitycy rynku.

Prze dwoma miesiącami Bioton pozbył się włoskich aktywów. Podpisał z kanadyjską Medwise Pharmaceuticals Limited przedwstępną umowę o sprzedaży 100 proc. akcji spółki holdingowej Tricel z siedzibą w Luksemburgu, która jest właścicielem 100 proc. udziałów we włoskich spółkach Fisiopharma s.r.l. oraz Pharmatex Italia s.r.l.

Bioton S.A. to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków, w tym własnej insuliny oraz leków biotechnologicznych, opracowanych przez podmioty należące do Grupy. Powstała w 1989 r., od sierpnia 2004 r. działa jako spółka akcyjna, a od 16 marca 2005 r. notowana jest na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Red. (źródło: parkiet.com)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ