Master Pharm otrzymał dofinansowanie w wysokości 453 tys. zł na badania nad składnikiem innowacyjnego wyrobu medycznego dla kobiet. Zarząd spodziewa się kolejnych dotacji i planuje rozbudowę zaplecza badawczo-naukowego.

Prowadzony projekt dotyczy opracowania innowacji produktowej przy zastosowaniu składnika roślinnego. Całkowita wartość projektu wynosi 875 tys. zł, natomiast 52 proc. tej kwoty objęte zostanie dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw).

Spośród 72 złożonych w konkursie wniosków dotację otrzyma 10 projektów. Zgłoszenie Master Pharm zostało ocenione na 94,05 proc. maksymalnej liczby punktów, co dało spółce trzecie miejsce w konkursowym rankingu. Z puli przeznaczonych na konkurs 43,3 mln zł, na dotacje wykorzystano 14,7 mln zł.

– Badania nad nowymi składnikami suplementów diety oraz wyrobów medycznych są integralną i bardzo ważną częścią naszej działalności. Umożliwiają opracowywanie innowacyjnych produktów, często niemających odpowiedników na rynku, co korzystnie przekłada się na pozycję konkurencyjną Master Pharm. Otrzymywane dotacje potwierdzają jakość naszych projektów badawczych, a także istotnie je wspierają. Uczestniczymy w kilku takich konkursach i liczymy na korzystne rozstrzygnięcia – komentuje Jacek Franasik, prezes zarządu Master Pharm.

W kwietniu br. w zakładzie Master Pharm w Łodzi uruchomiono nowoczesne laboratorium badawczo-naukowe oraz powołano jednostkę ds. badań i innowacji, prowadzącą prace nad nowymi składnikami suplementów diety. Spółka już dziś planuje rozbudowę obiektu, na którą przeznaczy ok. 2 mln zł. Obecnie zarząd pracuje nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie UE, która docelowo pokryć ma 45 proc. kosztów inwestycji.

W związku z kolejnymi projektami związanymi z rozbudową zaplecza badawczego oraz produkcyjnego (w kwietniu otwarty został nowy zakład produkcyjny w Łodzi), spółka planuje intensyfikację działań w dziedzinie badań i rozwoju, a także spodziewa się stopniowego wzrostu sprzedaży oraz rentowności w nadchodzących kwartałach.

– Spodziewamy się, że 2017 r. przyniesie nam dwucyfrowy wzrost przychodów. Jest to cel, który przedstawiliśmy podczas zeszłorocznego IPO, i który mamy zamiar zrealizować – dodaje Jacek Franasik.

Grupa Master Pharm

Głównym obszarem działalności Grupy Kapitałowej Master Pharm jest produkcja kontraktowa suplementów diety, kosmetyków, wyrobów medycznych i preparatów spożywczych dla podmiotów branży farmaceutycznej. Za pion produkcyjny odpowiadają Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi oraz Grokam GBL z siedzibą w Mielcu. Grupa zajmuje się również dystrybucją suplementów diety pod marką własną, realizowaną przez warszawską spółkę Avet Pharma. Od 28 kwietnia 2016 Master Pharm S.A. notowana jest na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: Master Pharm

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ