Według danych PEX PharmaSequence, dotyczących rynku farmaceutycznego w Polsce, w maju 2017 r. wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wyniosła 2 mld 671 mln zł, co stanowi wzrost o 9,9 proc. w porównaniu do maja 2016 r.

Sprzedaż

  • Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 968 mln zł – wzrost o 7,5 proc. w porównaniu do maja 2016 r.
  • Sprzedaż odręczna wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty w aptece wyniosła 1 mld 071 mln zł i była wyższa o 11,8 proc. w porównaniu do maja 2016 r.
  • Sprzedaż leków na recepty pełnopłatne wyniosła 612 mln zł i wzrosła o 10,04 proc. w porównaniu do maja 2016 r.

Apteka

Obrót polskiej statystycznej apteki w maju 2017 r. wyniósł 178,5 tys. zł (w cenach detalicznych brutto) i był o 8,8 proc. większy niż w maju 2016 r.

Refundacja

Poziom współpłacenia pacjenta w segmencie leków refundowanych osiągnął 27,27 proc., a wartość refundacji w maju wyniosła prawie 704 mln zł – wzrost o 12,4 proc. w porównaniu do maja 2016 r.

Ceny

  • średnia cena detaliczna leku sprzedawanego w aptece to 18,31 zł (wzrost o 0,32 proc. vs maj 2016)
  • średnia cena detaliczna leków z list refundacyjnych to 27,35 zł (wzrost o 1,77 proc. vs maj 2016)
  • średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 24,89 zł (wzrost o 9,66 proc. vs maj 2016)
  • średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 12,69 zł (wzrost o 0,05 proc. vs maj 2016)

Komentarz

Dr Jarosław Frąckowiak, wiceprezes PEX PharmaSequence (dawniej PharmaExpert i Sequence):

Rynek farmaceutyczny w maju 2017 r. zanotował sprzedaż na poziomie 2 mld 671 mln zł. Wartość sprzedaży rynku w stosunku do maja 2016 r. wzrosła o 241 mln zł (+9,93 proc.). Natomiast wobec kwietnia bieżącego roku sprzedaż zmniejszyła się o 28,12 mln zł (-1,04 proc.).
W porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. zwiększyła się wartość segmentu sprzedaży odręcznej, która osiągnęła wzrost o 113 mln zł (+11,84 proc.). Sprzedaż leków pełnopłatnych była wyższa o 57,94 mln zł (+10,44 proc.), a leków refundowanych wzrosła o blisko 68 mln zł (+7,52 proc.).
Wartość poszczególnych segmentów w porównaniu do poprzedniego miesiąca była zróżnicowana. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej zmalała o 29,38 mln zł (-2,67 proc.), wartość segmentu leków refundowanych była większa o 2,95 mln zł (0,31 proc.), a leków pełnopłatnych zmniejszyła się o 1,4 mln zł (+0,23 proc.).
Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w maju br. wyniosła blisko 24,85 proc. i była niższa o 1,48 proc. (0,37 pp.) od marży w analogicznym okresie 2016 r. Natomiast w stosunku do kwietnia br. średnia marża w aptece zmniejszyła się o blisko 0,42 proc. (-0,1 pp.). Średnia cena leku w maju wyniosła 18,31 zł i była o 0,29 proc. większa niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z maja 2016 r. wzrosła o 1,77 proc.
W maju refundacja leków przez NFZ osiągnęła wartość blisko 704 mln zł, tj. o 12,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w maju 27,27 proc. i był mniejszy o 3,14 pp. niż w analogicznym okresie 2016 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane spadło o 0,88 pp.
Prognoza: sprzedaż na koniec 2017 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie ponad 32,7 mld zł, czyli o 3,3 proc. więcej niż w roku 2016, natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie powyżej 8,3 mld zł (+2,5 proc.).

Źródło: PEX PharmaSequence

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ