Jak wynika z raportu firmy Deloitte „2017 global life sciences outlook. Thriving in today’s uncertain market”, w 2015 r. globalne wydatki na opiekę zdrowotną wyniosły 7 bln USD, co stanowiło 10,4 proc. globalnego PKB. Według prognoz, za trzy lata będzie to już 10,5 proc. PKB czyli 8,7 bln USD.

Jak oceniają eksperci, wyzwania związane ze świadczeniem i finansowaniem usług zdrowotnych na świecie pozostają od kilku lat mniej więcej na stałym poziomie, więc nic nie wskazuje na to, aby cokolwiek miało się zmienić w 2017 r. Tym niemniej, udział wydatków na opiekę zdrowotną, w zależności od regionu świata, będzie się znacznie różnił – od 2,4 proc. w Ameryce Południowej, do aż 7,5 proc. w przypadku gospodarek będących w fazie transformacji.

Dynamicznie rośnie popyt i związane z nim wydatki na choroby przewlekłe i zakaźne, a co za tym idzie na opracowywanie kosztownych leków i terapii innowacyjnych. Jednocześnie zwiększają się wiedza, świadomość i oczekiwania pacjentów.

Na generowanym przez te czynniki wzroście wydatków na zdrowie zyskuje branża farmaceutyczna, która w minionym roku odnotowała wzrost przychodów o 2,1 proc. do 1,038 bln USD. Prognoza na kolejne lata zakłada jeszcze większą dynamikę. Według przewidywań Deloitte, w 2020 r. przychody sektora farmaceutycznego w skali globalnej mają sięgnąć 1,263 bln USD, a więc będą rosnąć średnio o 4,4 proc. rocznie.

Oprac. ŁG

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ