Według danych PEX PharmaSequence, dotyczących rynku farmaceutycznego w Polsce, w czerwcu 2017 r. wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wyniosła 2 mld 628 mln zł, co stanowi wzrost o 4,1 proc. w porównaniu do czerwca 2016 r.

Sprzedaż

  • Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 984 mln zł – wzrost o 0,3 proc. w porównaniu do czerwca 2016 r.
  • Sprzedaż odręczna wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty w aptece wyniosła 1 mld 049 mln zł i była wyższa o 11,2 proc. w porównaniu do czerwca 2016 r.
  • Sprzedaż leków na recepty pełnopłatne wyniosła 576 mln zł i zmalała o 1,2 proc. w porównaniu do czerwca 2016 r.

Apteka

Obrót polskiej statystycznej apteki w czerwcu 2017 r. wyniósł 175,5 tys. zł (w cenach detalicznych brutto) i był o 3,2 proc. większy niż w czerwcu 2016 r.

Refundacja

Poziom współpłacenia pacjenta w segmencie leków refundowanych osiągnął 27 proc., a wartość refundacji w czerwcu wyniosła prawie 718 mln zł – wzrost o 5,4 proc. w porównaniu do czerwca 2016 r.

Ceny

  • średnia cena detaliczna leku sprzedawanego w aptece to 18,70 zł (wzrost o 2,7 proc. vs czerwiec 2016)
  • średnia cena detaliczna leków z list refundacyjnych to 27,66 zł (wzrost o 0,4 proc. vs czerwiec 2016)
  • średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 25,07 zł (wzrost o 6,9 proc. vs czerwiec 2016)
  • o średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 12,88 zł (wzrost o 5 proc. vs czerwiec 2016)

Komentarz

Dr Jarosław Frąckowiak, wiceprezes PEX PharmaSequence (dawniej PharmaExpert i Sequence):

Rynek farmaceutyczny w czerwcu 2017 r. zanotował sprzedaż na poziomie blisko 2 mld 628 mln zł. Wartość sprzedaży rynku w porównaniu do czerwca 2016 r. wzrosła o blisko 103 mln zł (+4,1 proc.). Natomiast w stosunku do maja bieżącego roku sprzedaż zmniejszyła się o 43 mln zł (-1,6 proc.).

W porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. zwiększyła się wartość segmentu sprzedaży odręcznej, która osiągnęła wzrost o 106 mln zł (+11,2 proc.). Sprzedaż leków pełnopłatnych była niższa o 6,78 mln zł (-1,2 proc.), a leków refundowanych wzrosła o blisko 2,66 mln zł (+0,3 proc.).

Wartość poszczególnych segmentów względem poprzedniego miesiąca była zróżnicowana. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej zmalała o 22 mln zł (-2,1 proc.), wartość segmentu leków refundowanych była większa o 16,21 mln zł (+1,7 proc.), a leków pełnopłatnych zmniejszyła się o 35,73 mln zł (-5,8 proc.).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w czerwcu br. wyniosła 25,24 proc. i była o 0,01 pp. większa od marży w analogicznym okresie 2016 r. Natomiast względem maja br. średnia marża w aptece zwiększyła się o 1,57 proc. (0,39 pp.). Średnia cena leku w czerwcu wyniosła 18,70 zł i była o 2,1 proc. większa niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z czerwca 2016 r. wzrosła o 2,7 proc.

W czerwcu refundacja leków przez NFZ osiągnęła wartość 718 mln zł, tj. o 5,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w czerwcu 27 proc. i był mniejszy o 3,54 pp. niż w analogicznym okresie 2016 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane spadło o 0,27 pp.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2017 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie ponad 33 mld zł, to o 5,2 proc. więcej niż w roku 2016, natomiast estymowana wartość refundacji wynosi powyżej 8,4 mld zł (+4,6 proc.).

Źródło: PEX PharmaSequence

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ