Projekt rozporządzenia ws. sposobu ustalania ryczałtu w ramach tzw. sieci szpitali skierowany został do konsultacji. Uwagi i opinie można zgłaszać do 11 września. Aby ułatwić analizy, resort zdrowia przygotował specjalny program w postaci pliku z symulatorem obliczania ryczałtu.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych utworzono system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieć szpitali.

Placówki znajdujące się w sieci podzielone zostały na kilka różnych poziomów systemu zabezpieczenia. Pierwszy stopień to głównie szpitale powiatowe, drugi – ponadpowiatowe, a trzeci – wojewódzkie. Kolejne poziomy to szpitale: pediatryczne, ogólnopolskie, onkologiczne i pulmonologiczne. Sieć będzie też obejmować m.in. ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w przychodniach przyszpitalnych oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Placówki zakwalifikowane do sieci będą miały gwarantowaną umowę z NFZ.

Na funkcjonowanie systemu przeznaczonych będzie ok. 91 proc. środków, z których obecnie finansowane jest leczenie szpitalne. Pozostałe 9 proc. będzie przeznaczone na konkursy świadczeń, do których będą mogły przystąpić zarówno placówki, które nie zakwalifikowały się do sieci, jaki i szpitale sieciowe, które będą chciały otrzymać finansowanie np. na funkcjonowanie dodatkowych oddziałów.

Przyjmując ryczałtową formę rozliczania kosztów świadczeń, odstąpiono od finansowania pojedynczych przypadków i procedur na rzecz finansowania w ramach jednej kwoty całości opieki udzielanej pacjentom w danym okresie rozliczeniowym.

Projekt, który trafił do konsultacji, określa szczegółowy sposób ustalania ryczałtu. Autorzy regulacji proponują, aby weszła ona w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. W uzasadnieniu projektu oceniono, że taki tryb projektowanych rozwiązań nie będzie sprzeczne z zasadami demokratycznego państwa prawnego.

Ważnym interesem państwa uzasadniającym brak vacatio legis w odniesieniu do tego rozporządzenia jest potrzeba jak najwcześniejszego przekazanie świadczeniodawcom informacji o zasadach ustalania ryczałtu PSZ na kolejne okresy rozliczeniowe. Jest to również zgodne z interesem podmiotów będących beneficjentami tych środków – poinformowano.

Sieć szpitali zacznie funkcjonować od 1 października tego roku. Plik zawierający symulator obliczania ryczałtu w danym oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia znajduje się na stronie na stronie siecszpitali.mz.gov.pl.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ