BioMaxima S.A., notowana na NewConnect firma działająca na rynku diagnostyki laboratoryjnej, polski producent podłoży mikrobiologicznych, a także szerokiej gamy odczynników i aparatury do diagnostyki in vitro, kontynuuje realizację przyjętego, ambitnego planu inwestycyjnego.

Spółka zakończyła pierwsze półrocze 2017 r. zyskiem netto na poziomie jednostkowym w kwocie 0,63 mln zł, a jego przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 14,64 mln zł. Zwiększyła sprzedaż o ponad 22 proc. w ujęciu rdr. oraz utrzymała wynik netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu 2016 r.

W pierwszej połowie 2017 r. zostały wprowadzone zmiany w strukturze zespołów handlowych w kraju, co ma zapewnić bardziej efektywną pracę w terenie poza segmentem mikrobiologii. Jednak BioMaxima koncentruje obecnie swoje działania na realizacji przyjętego programu inwestycyjnego, który przełoży się na osiągane wyniki finansowe oraz wartość spółki. Suma planowanych nakładów inwestycyjnych w najbliższych dwóch latach wyniesie blisko 18 mln zł.

Firma otrzymała kilka dofinansowań, których łączna kwota przekracza 6,5 mln zł, oczekiwane są decyzje dotyczące przyznania kolejnych 3 mln zł dofinansowania. W ciągu najbliższych dwóch kwartałów BioMaxima zamierza zbudować Centrum Badawczo-Rozwojowe oraz zakład produkcyjny. Planowane inwestycje w Lublinie mają umożliwić wypracowywanie coraz lepszych wyników finansowych.

– Połączenie z Biocorp dające duży wzrost przychodów z mikrobiologii i eksportu umożliwiło stabilizację wyniku spółki, zarówno na koniec 2016 r., jak i w pierwszym półroczu 2017 r, wobec niższej wartości sprzedaży krajowej spoza segmentu mikrobiologii. Podejmujemy działania korygujące w obszarze sprzedaży w kraju, które powinny przynieść efekty jeszcze w 2017 r. W bieżącym kwartale, po rozpoczęciu budowy w Lublinie, zaprezentujemy potencjał, który niosą ze sobą planowane inwestycje. Realizacja tego ambitnego programu inwestycyjnego umożliwi nam zarówno polepszenie rentowności spółki, jak i wzmocnienie jej pozycji konkurencyjnej na obsługiwanych rynkach. BioMaxima będzie przesuwała się w kierunku własnych, innowacyjnych technologii – wyjaśnia Łukasz Urban, prezes zarządu spółki BioMaxima S.A.

Firma pracuje nad rozbudową portfolio oferowanych produktów o wyroby, które umożliwią wzmocnienie jej pozycji rynkowej. Jak informuje, obecnie prowadzone są prace badawczo-rozwojowe związane z opracowaniem testów MIC do badania lekooporności, które następują zgodnie z przyjętym harmonogramem, zaś przewidywany termin opracowania technologii testów został wyznaczony na połowę 2018 r. i wydaje się on być niezagrożony.

BioMaxima kończy tez prace w zakresie własnego analizatora biochemicznego, a ich finalizacja ma nastąpić już w nowym Centrum Badawczo-Rozwojowym. Producent będzie tam opracowywał m.in. gamę innowacyjnych, szybkich testów na choroby infekcyjne.

BioMaxima ostatnio informowała również o realizacji umowy z Pure Biologics, która przygotowuje się do rozpoczęcia I fazy prac nad testem do wykrywania raka pęcherza moczowego. W założeniach będzie to nowatorski test pod względem konstrukcyjnym, dla którego nie istnieją konkurencyjne rozwiązania na rynku światowym. Spółka chce zacieśniać kooperację z Pure Biologics w nowym Centrum Badawczo-Rozwojowym w obszarze prototypowania i wdrażania do produkcji szybkich testów.

– Prace rozwojowe, które obecnie prowadzimy, mają na celu stworzenie wyspecjalizowanego podmiotu oferującego pełną gamę rozwiązań w obszarze mikrobiologii, począwszy od klasycznej bakteriologii, a skończywszy na najnowszych technologiach molekularnych. Również w obszarach poza mikrobiologią, stawiamy na technologie oferujące potencjał wzrostu w przyszłości. Chcemy być marką dającą naszym klientom, zarówno klinicznym, jak i przemysłowym, pewność pełnego zabezpieczania ich potrzeb diagnostycznych. Posiadamy setki wieloletnich klientów w kraju oraz szybko rosnącą grupę dystrybutorów w ponad sześćdziesięciu krajach na świecie. Na tej bazie, w oparciu o specjalizację i głęboką wiedzę technologiczną chcemy zbudować nowoczesną, szybko rosnąca firmę – zapowiada prezes Łukasz Urban.

Spółka wypłaci w tym roku dywidendę w kwocie 0,05 zł na akcję z zysku za 2016 r. Dzień dywidendy został ustalony na 31.08.2017 r. Z kolei jej wypłata nastąpi w dniu 18.09.2017 r. BioMaxima kontynuuje w ten sposób dotychczasową politykę dywidendową.

Firma wypracowała w minionym roku 1 mln 228 tys. zł zysku netto, a jej przychody netto ze sprzedaży wyniosły 28 mln 746 tys. zł. Zrealizowała przy tym proces połączenia z Biocorp Polska Sp. z o.o., co pozwoliło na stabilizację zysku netto, umocnienie pozycji rynkowej Spółki w segmencie mikrobiologii oraz na zwiększenie przychodów z działalności eksportowej. Producent w 2016 r. przeprowadził także transakcję nabycia dwóch rumuńskich spółek Qias Med oraz Istar. W 2017 r. mają się one połączyć się z należącą do BioMaximy spółką Roco Sistem. Ma to przyczynić się do umocnienia pozycji na rynku rumuńskim i osiągania na nim wzrostu sprzedaży we wszystkich kategoriach produktowych.

BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak m.in. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog. Emitent zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ