Do sieci szpitali zostały zakwalifikowane 594 placówki, z czego 516 to szpitale publiczne. Poza siecią pozostało 355 szpitali, 16 z nich to placówki publiczne. Łącznie w szpitalach sieciowych jest ponad 145 tys. łóżek.

Do poziomu szpitali I stopnia zakwalifikowano 283 placówki, a do szpitali II stopnia (realizujących bardziej skomplikowane świadczenia) – 96. Do szpitali III stopnia (wieloprofilowych szpitali specjalistycznych) – zakwalifikowano 62 placówki.

W sieci znajdzie się także 20 szpitali onkologicznych, 30 pulmonologicznych, 13 pediatrycznych i 90 placówek ogólnopolskich (instytutów oraz szpitali klinicznych).

Według założeń, nocna i świąteczna opieka zdrowotna ma być organizowana przede wszystkim przede wszystkim przez szpitale I-III stopnia oraz pediatryczne. Szpitale będą mogły łączyć tę działalność z realizacją świadczeń w trybie hospitalizacji udzielanych w innych komórkach organizacyjnych placówki, co ma pozwolić na bardziej elastyczne wykorzystanie kadry lekarskiej i pielęgniarskiej zatrudnionej w szpitalach realizujących jednocześnie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Pacjenci wpisani na listę oczekujących w szpitalu, który nie został włączony do sieci (i jednocześnie nie uzyskał kontraktu z NFZ), mogą wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inną placówkę. Szpital, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, uwzględniając datę zgłoszenia w poprzedniej placówce.

Szpitale zakwalifikowane do sieci będą rozliczane w formie ryczałtowej. Nadal będą ewidencjonować swoją działalność, a wysokość ryczałtu na następny okres rozliczeniowy będzie zależała od zakresu świadczeń wykonanych i zawartych w sprawozdaniu w okresie poprzedzającym. Będzie on także zależał m.in. od parametrów jakościowych związanych z procesem udzielania świadczeń.

Szpitale zakwalifikowane do sieci będą miały gwarancję finansowania przez 4 lata, opartą na okresowych ryczałtach uzależnionych od efektywności placówki. Szpitale poza siecią będą mogły – jak dotychczas – przystąpić do konkursów organizowanych przez NFZ.

Red. (źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ