Zarówno szpitale przekształcone niepubliczne, jak i szpitale prywatne wyrażają niepewność, co do charakteru swojego funkcjonowania w przyszłym systemie podstawowego zabezpieczenia szpitalnego. Z badania przeprowadzonego przez PMR wśród kadry menedżerskiej tych jednostek wynika, że pomimo odmiennej struktury własności oraz udzielanych usług placówki te borykają się z podobnymi problemami.

W najbliższym czasie rynek szpitalny w Polsce czekają istotne zmiany. W związku z tym, w cyklicznym badaniu kadry zarządzającej szpitalami niepublicznymi w Polsce, PMR zapytał, jakie są obecnie największe wyzwania w działalności ich placówek. Co nie jest dużym zaskoczeniem, największym wyzwaniem okazały się przepisy o utworzeniu systemu państwowego zabezpieczenia szpitalnego. Ciekawym jest jednak fakt, iż tylko 4 na 10 szpitali uznaje tę zmianę za największe wyzwanie. Nie zanotowano większych różnic pomiędzy niepublicznymi szpitalami po przekształceniu, a szpitalami prywatnymi w zakresie tego wskazania.

Inwestycje wyzwaniem dla wszystkich

Dodatkowo, około jedna trzecia szpitali obawia się nowego kontraktowania usług przez NFZ i jest to wydarzenie niewątpliwie związane z utworzeniem sieci szpitali. Obniżenie wyceny procedur kontraktowanych przez NFZ jest częściej problemem dla szpitali przekształconych, które w mniejszym stopniu mają możliwość elastycznego dostosowania swojego portfolio do warunków panujących na rynku. Nie jest to jednak kluczowy problem dla szpitali. Podobnie, przygotowanie do likwidacji NFZ częściej wymieniane jest przez szpitale przekształcone niż szpitale prywatne.

Około jedna piąta menedżerów wskazuje natomiast, że obecnie największym wyzwaniem jest znalezienie środków potrzebnych do sfinansowania inwestycji. Zdecydowanie częściej ten problem wymieniają niepubliczne szpitale po przekształceniu niż szpitale prywatne.

Ciekawy okazał się również wynik dla cyfryzacji – znikomy odsetek szpitali uznaje ją za największe wyzwanie roku 2017 mimo, że w wielu z nich, jak wynika z naszego badania, proces ten nie został zakończony.

Niepewność lecznic prywatnych

Pewność, że działalność szpitala nie zmieni się w kolejnych dwóch latach jest większa pośród szpitali niepublicznych przekształconych, które jednocześnie mają większe szanse znaleźć się w sieci (są to bardziej kompleksowej jednostki, opierające swoją działalność przede wszystkim na kontrakcie z NFZ).

Wśród szpitali prywatnych pewność ta jest dużo mniejsza. Z tego powodu częściej zamierzają one podjąć działania zapewniające inne źródło dochodów np. rozszerzyć działalność, aktywnie poszukiwać nowych pacjentów np. przez reklamę, itp.

Źródło: raport PMR „Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2017. Analiza porównawcza województw i perspektywy rozwoju”

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ