Wydatki na prywatną ochronę zdrowia w regionie Europy Środkowo-Wschodniej rosną w tempie 6 proc. rocznie, czyli prawie dwa razy szybciej niż wydatki publiczne. Jednym z głównych czynników wpływających na ten wzrost są nowe technologie.

Już teraz niemal 60 proc. pacjentów w naszym regionie jest gotowa korzystać z telemedycyny. Z analizy ekspertów PwC wynika, że wartość rynku prywatnych usług zdrowotnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wynosi obecnie prawie 14 mld euro, z czego największy jest rynek Polski, wyceniany na 5 mld euro, co stanowi 36 proc. wartości całego regionu. Kolejne miejsce w tym zestawieniu zajmują Czechy (2 mld euro) oraz Węgry (1,6 mld euro). Wartości te wkrótce mogą być jeszcze wyższe, bo – zdaniem ekspertów PwC – wydatki na prywatną opiekę zdrowotną w regionie rosną w tempie 6 proc. rocznie, czyli prawie 2 razy szybciej niż wydatki w sektorze publicznym. Jednym z głównych czynników wpływających na szybki rozwój usług prywatnych jest cyfryzacja.

– Rynek ochrony zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej będzie się rozwijać w kierunku wytyczanym przez nowe technologie oraz rozwiązania telemedyczne. Jest to ogromna szansa dla krajów naszego regionu, borykających się z niewystarczającym finansowaniem, które nie pozwala na dorównanie krajom Europy Zachodniej. Dzięki nowym rozwiązaniom w ochronie zdrowia osiągnięcie porównywalnych standardów i wyników może nastąpić szybciej i w dużo bardziej efektywnym modelu, zarówno pod względem kosztów, jak i jakości świadczonych usług – mówi Mariusz Ignatowicz, partner w PwC, lider zespołu ds. rynku ochrony zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej.

Telemedycyna przyszłością ochrony zdrowia

Z badania przeprowadzonego na potrzeby raportu PwC wynika, że już teraz niemal 60 proc. pacjentów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej jest zainteresowana rozwiązaniami telemedycznymi. Analiza potencjału rynkowego wskazuje, że ponad 14 mln pacjentów w najbliższej przyszłości może korzystać z nowych technologii w procesie leczenia. Wśród usług o największym potencjale wymieniane są: telekonsultacje, telemonitoring, telediagnostyka oraz telerehabilitacja. Eksperci PwC podkreślają, że same usługi telekonsultacji osiągają tempo 110 proc. wzrostu rocznie, co oznacza, że liczba telekonsultacji w okresie zaledwie 12 miesięcy podwoiła się i wyniosła w całej Europie Środkowo-Wschodniej ponad 110 tys. w 2015 r.

Z analiz PwC wynika, że pacjenci najchętniej deklarują chęć korzystania z porad telemedycznych w zakresie konsultacji: internistycznych (ponad 50 proc. respondentów), a także farmaceutycznych, kardiologicznych i dermatologicznych (niemal 40 proc. badanych).

Jak podkreślają eksperci PwC, głównymi czynnikami napędzającymi rozwój telemedycyny są szybko rosnący rynek prywatnej ochrony zdrowia, stosunkowo łatwy dostęp do nowych technologii, a także poszukiwanie bardziej efektywnych i tańszych metod świadczenia usług.

– Zmieniający się rynek oraz nowe potrzeby pacjenta powodują, że prywatni dostawcy usług medycznych będą musieli wprowadzić szereg zmian w swoich organizacjach. W przeciwnym wypadku, będą narażeni na utratę udziału w rynku lub obniżenie rentowności. Zmiany dotkną przede wszystkim te segmenty ochrony zdrowia, w których już dostępne są nowe technologie, a zarazem udział prywatnego finansowania jest największy. W szczególności będą to podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, a następnie diagnostyka, rehabilitacja i usługi dla seniorów – wskazuje Szymon Piątkowski, wicedyrektor, lider doradztwa biznesowego dla sektora ochrony zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej w PwC.

Wśród korzyści, wynikających ze stosowania rozwiązań telemedycznych w ochronie zdrowia, eksperci PwC wymieniają m.in. wzrost jakości świadczonych usług i szybkości diagnozowania, a także skrócenie kolejek poprzez zwiększenie efektywności placówek i większą dostępność lekarzy

Nowe technologie w ochronie zdrowia

Nowe technologie, zarówno pod względem sprzętu, jak i oprogramowania, są już gotowe i dostatecznie rozwinięte, aby wspierać świadczenie usług telemedycznych. Wśród najciekawszych, które w najbliższym latach mogą zmienić rynek usług medycznych, należy wymienić:

  • Rozwinięte urządzenia medyczne opracowane na potrzeby telemedycyny, takie jak stacje domowe ze zdalnie podłączonymi urządzeniami typu waga, ciśnieniomierz, holtery EKG, zdalne KTG, stetoskop, analizator oddechu, rejestrator medyczny z transmisją online, mobilny aparat do telerehabilitacji lub telediagnostyki, sensor do bezinwazyjnego pomiaru poziomu nasycenia tlenem hemoglobiny.
  • Narzędzia sztucznej inteligencji, które mogą w dużym stopniu wesprzeć cały proces diagnostyczny czy leczniczy, a także istotnie obniżyć koszty. Sztuczna inteligencja, np. sieci neuronowe daje duże możliwości wykorzystania historycznych danych do diagnozowania nowych przypadków, wspierając pracę lekarzy i specjalistów służby zdrowia. Pomimo, że to lekarz był, jest i będzie najważniejszą osobą podejmującą odpowiednie decyzje, wydaje się, że rozwiązania oparte na wykorzystywaniu sztucznej inteligencji mogą wesprzeć pracę lekarza, wyeliminować część błędów, a na koniec podpowiedzieć optymalną metodę działania oraz efektywniej wykorzystać czas specjalistów.
  • Narzędzia data-mining pozwalające na zamianę dostępnych danych w informacje, które będą mogły być skutecznie wykorzystywane w leczeniu. Dzisiaj największym problemem jest brak wykorzystania historycznych danych, ogromnej bazy wiedzy.

Źródło: PWC

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ