W sierpniu 2017 r. wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wyniosła 2 mld 566 mln zł, co stanowi wzrost o 4,01 proc. w porównaniu do sierpnia 2016 r. – wynika z danych PEX PharmaSequence, dotyczących rynku farmaceutycznego w Polsce.

Rynek

  • Sprzedaż leków refundowanych wyniosła blisko 918 mln zł – wzrost o 2,98 proc. w porównaniu do sierpnia 2016 r.
  • Sprzedaż odręczna wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty w aptece wyniosła 1 046 mln zł i była wyższa o 4,89 proc. w porównaniu do sierpnia 2016 r.
  • Sprzedaż leków na recepty pełnopłatne wyniosła blisko 584 mln zł i wzrosła o 3,98 proc. w porównaniu do sierpnia 2016 r.

Apteka

Obrót polskiej statystycznej apteki w sierpniu 2017 r. ukształtował się na poziomie 171 tys. zł (w cenach detalicznych brutto) i był o 3,01 proc. większy niż w sierpniu 2016 r.

Refundacja

Poziom współpłacenia pacjenta w segmencie leków refundowanych osiągnął 26,71 proc., a wartość refundacji w sierpniu wyniosła blisko 673 mln zł – wzrost 8,9 proc. w porównaniu do sierpnia 2016 r.

Ceny vs sierpień 2016

  • średnia cena detaliczna leku sprzedawanego w aptece to 18,52 zł (wzrost o 3,17 proc.)
  • średnia cena detaliczna leków z list refundacyjnych to 27,38 zł (wzrost o 1,37 proc.)
  • średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 24,99 zł (wzrost o 5,84 proc.)
  • średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 12,88 zł (wzrost o 2,48 proc.)

Komentarz

Dr Jarosław Frąckowiak, wiceprezes PEX PharmaSequence (dawniej PharmaExpert i Sequence):

Rynek farmaceutyczny w sierpniu 2017 r. zanotował sprzedaż na poziomie 2 mld 566 mln zł. Wartość sprzedaży rynku w stosunku do sierpnia 2016 r. wzrosła o blisko 99 mln zł (+4,01 proc.). Natomiast w porównaniu do lipca bieżącego roku zwiększyła się o blisko 36 mln zł (1,42 proc.).

W porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. zwiększyła się wartość segmentu sprzedaży odręcznej, która osiągnęła wzrost o 48,79 mln zł (+4,89 proc.). Sprzedaż leków pełnopłatnych była wyższa o 22,37 mln zł (+3,98 proc.), a leków refundowanych wzrosła o 26,55 mln zł (+2,98 proc.).

Wartość poszczególnych segmentów względem poprzedniego miesiąca w większości rosła. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 36,17 mln zł (3,58 proc.), wartość segmentu leków refundowanych była mniejsza o 2,39 mln zł (-0,26 proc.), z kolei leków pełnopłatnych zwiększyła się o ponad 6 mln zł (+1,07 proc.).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w sierpniu br. wyniosła 25,40 proc. i była o 0,24 pp. mniejsza od marży w analogicznym okresie 2016 r. Natomiast względem lipca br. średnia marża w aptece zwiększyła się o 2,41 proc. (0,6 pp.). Średnia cena leku w sierpniu wyniosła 18,52 zł i była o 0,99 proc. mniejsza niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z sierpnia 2016 r. wzrosła o 3,17 proc.

W sierpniu refundacja leków przez NFZ osiągnęła wartość 672,8 mln zł, tj. o 8,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w sierpniu 26,71 proc. i był mniejszy o 4,02 pp. niż w analogicznym okresie 2016 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane spadło o 0,1 pp.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2017 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie ponad 33 mld zł, to o 5,2 proc. więcej niż w roku 2016, natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie powyżej 8,4 mld zł (+5,2 proc.).

Red. (źródło: PEX PharmaSequence)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ