Wszystkie szpitale wielkopolskie, które zostały zakwalifikowane do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, czyli do tzw. „sieci”, podpisały umowy z NFZ. Sieć szpitali ma zacząć funkcjonować od 1 października tego roku.

– Dwa tygodnie przed wejściem w życie zmian w finansowaniu i organizacji świadczeń opieki zdrowotnej, zakończyły się kilkunastodniowe negocjacje z dyrektorami 49 „sieciowych” placówek – mówi Jacek Bartkowiak z Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu.

Szpitale zaakceptowały warunki finansowe przedstawione przez WOW NFZ i podpisały umowy, a więc mają zagwarantowane finansowanie udzielanych świadczeń w formie ryczałtowej i nie będą musiały uczestniczyć w organizowanych konkursach.

Sposób wyliczenia ryczałtu na pierwszy okres rozliczeniowy był jednolity dla wszystkich oddziałów funduszu. Ryczałty na kolejne okresy mają być wyliczane w oparciu o liczbę i rodzaj wykonanych świadczeń, ale będą korygowane współczynnikami związanymi z jakością leczenia.

Red. (źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ