Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przedstawił szczegóły dotyczące dodatkowych środków finansowych, które zasilą ochronę zdrowia jeszcze w tym roku.

– Spodziewamy się większej ilości pieniędzy w zdrowiu, a to jest coś niezwykle istotnego. Służba zdrowia w Polsce od bardzo dawna jest niedofinansowana i każde dodatkowe środki, które są do naszej dyspozycji, są potrzebne. Jednak to tylko część środków, które w tym roku zostaną dodatkowo przeznaczone na służbę zdrowia – poinformował.

Poniżej informacje dotyczące źródeł, wysokości i przeznaczenia środków.

I. Specustawa

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. specustawa) zakłada wzrost nakładów na ochronę zdrowia o 281,8 mln zł.

Na co przeznaczone są środki?

 • 63,8 mln zł – na zakup sprzętu w zakresie onkologii, pediatrii i chirurgii dla oddziałów klinicznych w szpitalach na bazie obcej oraz centrów onkologii,
 • 60 mln zł – na zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów neonatologii III poziomu referencyjnego,
 • od 12 do 24 mln zł – na zakup 16 dentobusów (po jednym dla każdego województwa w zależności od ceny dentobusu),
 • 134 mln zł – na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach.

Skąd pochodzą dodatkowe środki?

Z budżetu państwa (w tym z rezerw celowych).

Etap legislacyjny

12 września 2017 r. projekt został przyjęty przez Radę Ministrów i trafił do Sejmu.

II. Pozostałe dofinansowania

 • Dofinansowanie aparatury i sprzętu medycznego I

Niezależnie od specustawy 5 września 2017 r. minister zdrowia wystąpił do ministra rozwoju i finansów o zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia o 323,7 mln zł.

Chcemy przeznaczyć tę kwotę na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla jednostek podległych i nadzorowanych przez ministra zdrowia (szpitali klinicznych, szpitali ogólnych, instytutów badawczych, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej i regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa).

 • Dofinansowanie aparatury i sprzętu medycznego II

W najbliższych dniach minister zdrowia wystąpi do ministra rozwoju i finansów z wnioskiem o zwiększenie środków w części 46 – Zdrowie na zakup sprzętu i aparatury medycznej z dziedzin:

 • pediatrii, onkologii i chirurgii dziecięcej,
 • neonatologii dla oddziałów III poziomu referencyjnego.

Chcemy dofinansować w ten sposób szpitale kliniczne i instytuty badawcze (środki dla pozostałych szpitali w tym zakresie są przewidziane w specustawie).

Obecnie wnioski z tych dziedzin są weryfikowane. Przewidywana kwota dotacji to ok. 100 mln zł.

 • Dofinansowanie szczepionek

Zwiększymy środki na zakup szczepionek do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych – o kwotę 96 mln zł. Zostaną one przeznaczone m.in. na zakup szczepionek przeciwko pneumokokom.

Skąd pochodzą dodatkowe środki?

Z rezerwy celowej budżetu państwa na 2017 r.

 • Dofinansowanie czynników krzepnięcia

Chcemy dofinansować zakup czynników krzepnięcia w ramach realizacji Narodowego programu leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne na lata 2012-2018 – o kwotę 20 mln zł.

W Ministerstwie Finansów jest procedowany wniosek o zwiększenie budżetu ministra zdrowia o te środki.

 • Dodatkowe środki na nadwykonania

Trwają uzgodnienia dotyczące przekazania – jeszcze w 2017 r. – dodatkowych środków z budżetu państwa dla Narodowego Funduszu Zdrowia na sfinansowanie nadwykonań świadczeń opieki zdrowotnej (ok. 1–1,5 mld zł).

 • Fundusz zapasowy NFZ

Konstanty Radziwiłł poinformował również, że wczoraj ruszyła procedura uruchomienia funduszu zapasowego NFZ.

– Chcemy uruchomić ponad 760 mln zł jeszcze w tym roku – zapowiedział minister zdrowia.

Na co przeznaczone są środki?

Zakupione zostaną dodatkowo świadczenia – przede wszystkim w tych obszarach, w których kolejki są najdłuższe (np. operacje zaćmy, operacje wymiany stawu biodrowego). 

Źródło: mz.gov.pl

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ