Wyodrębniono zależne od nas czynniki, które zmniejszają ryzyko demencji. Najważniejsze z nich to dobry słuch i wysokie lub przynajmniej średnie wykształcenie. Większość seniorów zachowuje natomiast sprawność umysłową do końca życia.

Objawy otępienia, nazywanego też często demencją, to: kłopoty z pamięcią i koncentracją, osłabienie zdolności przyswajania nowych informacji, utrata zainteresowań, ogólne pogorszenie codziennego funkcjonowania, czy utrata kontroli nad emocjami.

Wbrew obiegowym opiniom otępienie, czyli nabyty deficyt czynności poznawczych, któremu mogą towarzyszyć zaburzenia zachowania, nie jest wcale problemem większości osób w starszym wieku. Występuje ono u zaledwie 1 proc. osób w wieku 60-65 lat. Nieco gorzej ma się sytuacja u seniorów po ukończeniu 85. roku życia. W tej grupie wiekowej różne formy otępienia diagnozuje się już u 10-35 proc. osób.

W Polsce na otępienie cierpi  około pół miliona osób, z czego połowę stanowią osoby zmagające się z chorobą Alzheimera. Niestety ma ono zazwyczaj przebieg przewlekle postępujący i w większości przypadków jest nieodwracalne. Ważne jest zatem choćby opóźnienie wystąpienia jego objawów i spowolnienie postępu choroby. 

Czynniki od nas niezależne (m.in. wiek i predyspozycje genetyczne) przyczyniają się w 65 proc. do rozwoju otępienia. Ale w 35 proc. ryzyko rozwoju demencji zależy od czynników, na które mamy wpływ. Oto kilka wskazówek:

  • Dbaj o słuch. Niedosłuch lub utrata słuchu w średnim wieku to jeden z najpoważniejszych czynników ryzyka rozwoju demencji, istotniejszy od niewłaściwej diety i siedzącego trybu życia razem wziętych. Dlatego chrońmy uszy przed hałasem, badajmy je, a gdy dojdzie do niedosłuchu – leczmy go, nawet jeśli konieczny jest aparat słuchowy. Niedosłuch lub utrata słuchu w średnim wieku powoduje wzrost ryzyka otępienia w starszym wieku nawet o 9 proc.
  • Zdobądź wykształcenie. Osoby, które nie ukończyły szkoły średniej, mają nawet o 7 proc. większe ryzyko rozwoju demencji w wieku starszym.
  • Rzuć palenie. Nałóg w jesieni naszego życia zwiększa o 5 proc. ryzyko rozwoju otępienia.
  • Lecz depresję. Nieleczona depresja po 65. roku życia dokłada aż 4 proc. do ryzyka wystąpienia demencji.
  • Do innych czynników ryzyka, na które mamy wpływ, należą m.in. samotność i brak kontaktów towarzyskich, mała aktywność fizyczna, niewłaściwa dieta oraz takie choroby, jak: otyłość, cukrzyca typu 2miażdżyca i nadciśnienie.

Jak podkreślają eksperci, czynniki związane ze stylem życia mogą zmniejszyć lub zwiększyć ryzyko demencji. Jedna na trzy osoby uniknęłaby lub znacząco opóźniła jej rozwój, gdyby w ciągu swego życia stosowała się do zalecanych zasad.

Red. (źródło: zdrowie.pap.pl) 

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ