Ministerstwu Zdrowia zamierza dokonać zmian w projekcie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, tak, by pediatrzy mogli leczyć w placówkach POZ dzieci i młodzież do 18. roku życia.

Zgodnie z projektem nowej ustawy, koordynatorem opieki nad pacjentem ma być lekarz POZ, który będzie współpracował z pielęgniarką i położną. Lekarz POZ będzie współdziałał z lekarzami innych specjalności, którzy opiekują się pacjentem.

Lekarzem POZ będzie specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej (lub lekarz w trakcie specjalizacji) oraz specjalista II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej. Z powodu niedostatecznej liczby lekarzy rodzinnych, w POZ będą mogli pracować także lekarze ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub specjaliści chorób wewnętrznych.

W ramach POZ leczyć będą także pediatrzy, którzy nie zostali uwzględnieni w pierwszej wersji projektu. Będą oni mogli opiekować się każdym pacjentem do 18. roku życia, a od 2025 r. – tylko dziećmi w wieku do 7 lat.

W ustawie określono także kwalifikacje, jakie będą musiały mieć pielęgniarki POZ.

Podstawą finansowania POZ ma być stawka kapitacyjna, a obok niej: budżet powierzony (środki przeznaczone na zapewnienie opieki koordynowanej), opłata zadaniowa (dodatkowe środki przeznaczone na zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej) oraz dodatek motywacyjny za wynik leczenia i jakości opieki.

Wprowadzenie nowego modelu POZ będzie poprzedzone pilotażem wdrażanym przez NFZ we współpracy z Bankiem Światowym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Po pilotażu, który potrwa do 31 grudnia 2019 r., w aktach wykonawczych oraz zarządzeniach prezesa NFZ uregulowane zostaną warunki realizacji opieki koordynowanej, w tym szczegółowe mechanizmy jej finansowania.

Red. (źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ