AstraZeneca Pharma Poland ogłosiła plany rozbudowy Globalnego Centrum Operacyjnego Badań Klinicznych. Firma zamierza zatrudnić w nim ok. 200 nowych pracowników i rozszerzyć zakres działania na wszystkie obszary planowania i zarządzania badaniami klinicznymi.

– Celem obecnej zmiany w Globalnym Centrum Operacyjnym Badań Klinicznych jest zwiększenie liczby wykonywanych badań. Aby to było możliwe, tworzymy nowe stanowiska pracy i chcemy przyciągnąć do nas wysokiej klasy specjalistów. To działanie odzwierciedla strategiczny kierunek globalnego rozwoju firmy inwestującej dotychczas w Polsce ponad 120 mln zł rocznie w działalność szeroko rozumianą jako badania i rozwój. Już dziś w Polsce planujemy i koordynujemy międzynarodowe badania kliniczne dla celów rejestracji nowych leków na całym świecie lub rozszerzenia wskazań dla produktów już będących na rynku. Dla AstraZeneca Pharma Poland rozpoczęta właśnie zmiana oznacza kolejne zwiększenie roli i zakresu odpowiedzialności – podkreśla dr Patryk Mikucki, dyrektor ds. Badań i Rozwoju regionu Europa w AstraZeneca.
– Pacjenci na całym świecie oczekują nowych, skutecznych, a zarazem bezpiecznych terapii. AstraZeneca, której misją jest poprawa jakości życia pacjentów i dostarczanie leków zmieniających życie, doskonale rozumie, że warunkiem dostępu do nowoczesnych leków są dobrze zaplanowane i przeprowadzone badania kliniczne, kluczowy element procesu dopuszczenia leku do obrotu. Dlatego tak ważne jest rozwijanie kompetencji w tym zakresie – wyjaśnia Jarosław Oleszczuk prezes zarządu AstraZeneca Pharma Poland.

Utworzone w Polsce – jako pierwsze w tej części Europy – Globalne Centrum Operacyjne Badań Klinicznych AstraZeneca istnieje od 2011 r. i zatrudnia obecnie ponad 300 osób. Firma planuje zwiększenie kadry o ok. 200 nowych pracowników, co sprawi, że będzie to największy w Polsce – jak informuje – jeden z największych na świecie zespołów wyspecjalizowanych w globalnej koordynacji badań klinicznych. Razem ze wzrostem zatrudnienia w dziale GMD (Global Medicines Development) zwiększona zostanie też liczba pracowników w innych działach, co w efekcie spowoduje, że organizacja AstraZeneca Pharma Poland będzie liczyła ponad 1000 osób.

AstraZeneca poszukuje przede wszystkim doświadczonych specjalistów z sektora badań klinicznych, lekarzy, pracowników jednostek klinicznych i naukowych, badaczy, a także absolwentów studiów medycznych, farmaceutycznych, biotechnologicznych, czy biologicznych i pokrewnych, jak również kierunków technicznych.

Centrum będzie zajmować się planowaniem sposobu wykonania badania, koordynacją rekrutacji pacjentów, gromadzeniem danych klinicznych i zarządzaniem nimi. W zakresie obowiązków Centrum będzie również skuteczne nadzorowanie przebiegu badania klinicznego, z uwzględnieniem jakości opieki nad pacjentem oraz tworzeniem zaawansowanych analiz statystycznych i raportów, które są podstawą późniejszych wniosków o rejestrację produktów leczniczych.

– Polska już dzisiaj jest numerem jeden w europejskiej części AstraZeneca pod względem liczby programów badawczych i zaangażowanych w nie pacjentów. W ostatnim roku przeprowadziliśmy w Polsce ponad 70 programów klinicznych z udziałem ponad 7500 pacjentów. W efekcie naszej ostatniej inwestycji w rozbudowę centrum, będziemy największym ośrodkiem koordynacji badań w AstraZeneca odpowiedzialnym za badania we wszystkich dziedzinach terapeutycznych, zarządzającym największymi programami klinicznymi – komentuje Patryk Mikucki.
– Proces rekrutacji i przeszkolenia nowych 200 pracowników jest zaplanowany do końca 2018 r. AstraZeneca, która rocznie reinwestuje w Polsce ponad 30 proc. przychodów ze sprzedaży, kontynuuje inwestycje w kapitał intelektualny, planując transfer wiedzy i know-how, wyszkolenie kolejnych wysokiej klasy specjalistów oraz rozwijanie nowych kompetencji, których do tej pory nie było na polskim rynku – mówi Alina Pszczółkowska, dyrektor zarządzająca projektem rozbudowy Globalnego Centrum Badań Klinicznych.

Red. (źródło: AstraZeneca)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ