Rozpoczyna się ogólnopolska akcja spirometryczna – Dni Spirometrii 2017, w ramach europejskiej kampanii Healthy Lungs For Life.  Hasłem przewodnim Dni spirometrii 2017 jest Breathe Clean Air – Oddychaj czystym powietrzem. Bezpłatne badania odbędą się w dniach 25-30 września 2017 r.

Zgłaszając się na bezpłatne badania płuc zwiększamy swoje szanse na wczesne wykrycie poważnej choroby i skuteczne jej leczenie – przekonują eksperci w dziedzinie chorób oddechowych.

Badania spirometryczne organizowane są w ramach Dni Spirometrii. Dzięki badaniu można wykryć choroby oddechowe, którym towarzyszy obturacja (tj. zwężenie) oskrzeli. Przede wszystkim chodzi tu o przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) oraz astmę, w przypadku której spirometria jest stosowana do oceny skuteczności leczenia.

W Polsce 6 mln osób cierpi na choroby płuc, z tego 4 mln na astmę i 2 mln na POChP, przy czym astma nie jest rozpoznana u połowy, a POChP – u 80 proc. chorych. Z kolei około połowa osób, które mają postawione rozpoznanie, nie leczy się lub leczy się nieprawidłowo.

Jeśli wcześnie rozpozna się POChP, można podjąć odpowiednie kroki, by spowolnić jej rozwój, utrzymać dobrą jakość życia pacjenta i zmniejszyć ryzyko jego przedwczesnego zgonu. POChP prowadzi bowiem stopniowo do inwalidztwa oddechowego, gdy pacjent nie może funkcjonować bez wspomagania wentylacji płuc. Co więcej, schorzenie to skraca życie o 10-15 lat.

POChP nie jest ograniczona do układu oddechowego, ale powoduje też ogólnoustrojowe konsekwencje. Ze względu na uogólniony stan zapalny w organizmie pacjenci z tym schorzeniem częściej chorują na schorzenia układu krążenia, osteoporozę, częściej mają też zaburzenia metaboliczne, w tym cukrzycę oraz cierpią na depresję.

Najważniejszym czynnikiem ryzyka POChP jest wieloletnie palenie papierosów – chorobę najczęściej diagnozuje się u osób po 40. roku życia, które przez kilkadziesiąt lat paliły papierosy. Coraz większą rolę we wzroście zachorowań odgrywa jednak zanieczyszczenie powietrza toksycznymi gazami i cząstkami stałymi. Są one emitowane do atmosfery m.in. podczas spalania węgla i biomasy. Wśród innych czynników predysponujących do POChP znajdują się m.in. czynniki genetyczne oraz bierne palenie w dzieciństwie.

Skutki związane z obturacyjnymi chorobami płuc stanowią ogromne obciążenie dla budżetu. W Unii Europejskiej całkowite koszty chorób płuc szacuje się na 380 mld euro rocznie, a największe koszty wiążą się z astmą i POChP – 200 mln euro. Dlatego tak ważne jest wczesne rozpoznawanie obturacyjnych schorzeń płuc i szybkie podejmowanie skutecznej terapii – podkreślają eksperci.

Patrz: www.astma-alergia-pochp.pl

 

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ