Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego negatywnie zaopiniowała projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, włączający inspektorat pod bezpośrednie zwierzchnictwo Ministerstwa Zdrowia.

Projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i niektórych innych ustaw zakłada włączenie organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w struktury niezespolonej administracji rządowej. Oznacza to, że inspektoraty będą podlegać bezpośrednio ministrowi zdrowia, a nie – jak obecnie – wojewodzie. Proponowane przepisy zakładają, że rada powiatu lub sejmik województwa będą mogły wystąpić z wnioskiem o podjęcie działań przez Państwową Inspekcję Sanitarną, w celu zapewnienia należytego stanu sanitarnego.

Jak podkreślił wicedyrektor biura Związku Powiatów Polskich, Grzegorz Kubalski, w uzasadnieniu propozycji wprowadzenia pionowej struktury Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie wskazano przypadków, w których obecnie funkcjonujący system nie pozwolił na efektywnie reagowanie przy zagrożeniach.

Jak zwrócił uwagę, zgodnie konstytucją państwo polskie zbudowane jest na zasadzie subsydiarności.

– Ona wymaga bezpośredniego udziału poszczególnych wspólnot lokalnych i regionalnych w pełnieniu zadań administracyjnych, również dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa sanitarnego – stwierdził Grzegorz Kubalski.

Red. (źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ