Pfizer, czołowa amerykańska firma farmaceutyczna, uruchomiła w Polsce Drug Safety Unit Platform – platformę wspierającą monitorowanie niepożądanych działań leków. Koncern zainwestował w nią milion dolarów tylko w tym roku i planuje dalszy jej rozwój.

DSUP to największa tego typu platforma Pfizer na świecie, której celem jest kontrola bezpieczeństwa i skuteczności istniejących terapii. Dzięki Platformie zostanie usprawniony proces weryfikacji działań niepożądanych, a przetworzone dane będą przekazywane do odpowiednich urzędów w poszczególnych krajach – informuje amerykański producent leków.

Platforma DSUP zatrudni początkowo czternastoosobowy zespół wysoce wykwalifikowanych specjalistów, posiadających odpowiednie zdolności analityczne, a także wykształcenie biologiczno-medyczne i biegle mówiących językami obcymi (oprócz polskiego i angielskiego: po francusku, niemiecku i włosku). Ma to zapewnić najwyższą jakość i kompletność danych zbieranych z lokalnych jednostek Pfizer ze wszystkich krajów Europy, a także Afryki i Bliskiego Wschodu. Dane te będą przetwarzane, a powstałe analizy konsultowane z ekspertami klinicznymi z poszczególnych obszarów terapeutycznych.

– Zdecydowaliśmy się na uruchomienie Drug Safety Unit Plaftorm w Polsce z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że w Polsce można znaleźć odpowiednich kandydatów do pracy w takiej jednostce – Polacy są wykształceni, znają języki obce i bardzo angażują się w powierzane im obowiązki. Polscy pracownicy są postrzegani na świecie jako pracowici i odpowiedzialni. Po drugie, uwarunkowania ekonomiczno-prawno-polityczne są sprzyjające biznesowo do lokowania takich inwestycji w Polsce – mówi dr Marcin Kruk, Senior Director, DSU Regional Head Europe, Africa, Middle East w koncernie Pfizer.

Monitorowanie niepożądanych działań leków wymaga podejmowania niezwłocznej i dokładnej analizy. Przetworzone dane muszą być dostarczane w postaci raportów w odpowiednim czasie do właściwych urzędów w różnych częściach świata. 

– Platforma DSUP to kolejny krok, który pokazuje, że firma Pfizer bierze odpowiedzialność nie tylko za rozwijanie i wprowadzanie nowych leków na rynek, ale także za kontrolę nad bezpieczeństwem i skutecznością wtedy, gdy leki są już dostępne dla dużych populacji pacjentów. Polska została wybrana spośród wielu innych szacownych krajów świata jako miejsce, w którym została zaimplementowana platforma DSUP. Ta inwestycja pokazuje, że nasz kraj jest dla firmy Pfizer ważnym punktem na mapie świata, a dobro pacjenta i jego bezpieczeństwo w trakcie terapii jest absolutnym priorytetem. To przedsięwzięcie jest również inwestycją w polską gospodarkę poprzez możliwość zatrudnienia młodych ludzi i budowanie unikalnych kompetencji na skalę światową – wyjaśnia dr n. med. Dorota Hryniewiecka-Firlej, prezes zarządu Pfizer Polska.

Red. (źródło: Pfizer)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ