Marszałek województwa pomorskiego i prezesi szpitali w Pucku, Prabutach i Miastku podpisali umowy o dofinansowaniu inwestycji z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość prac to prawie 26 mln zł, z czego 22 mln zł stanowi dofinansowanie z funduszy unijnych, a ok. 2,5 mln zł – z Ministerstwa Rozwoju. Inwestycje mają być zrealizowane do końca 2018 r.

Cel projektów realizowanych w szpitalach to ograniczenie zachorowań na choroby cywilizacyjne poprzez zmniejszenie dysproporcji w dostępie do wysokiej jakości usług zdrowotnych, w tym deficytowych. Chodzi o szybszą diagnostykę i skuteczniejsze leczenie m.in. chorób nowotworowych, układu krążenia, układu oddechowego, dzięki nowej infrastrukturze i specjalistycznemu sprzętowi. Skróceniu ma ulec czas oczekiwania na usługi medyczne, w tym rehabilitację, a pacjenci z mniejszych miejscowości nie będą musieli jeździć na badania do Trójmiasta.

Projekt o najwyższej wartości, ponad 14 mln zł, realizowany będzie w szpitalu miejskim w Miastku. Pieniądze zostaną przeznaczone na prace modernizacyjne placówki i na zakup sprzętu medycznego, m.in. ma powstać blok operacyjny, a oddziały wewnętrzny, chirurgiczny, reumatologiczny i rehabilitacyjny zostaną zmodernizowane i doposażone.

Projekt określony na ponad 9,3 mln zł ma być realizowany w szpitalu specjalistycznym w Prabutach. Ma powstać w nim oddział rehabilitacji pneumonologicznej, przeprowadzone będą też szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje pracowników, m.in. w zakresie rehabilitacji pneumologicznej (chorób płuc) i oddechowej.

Szpital Pucki realizować będzie projekt o wartości ponad 2,1 mln zł. W placówce ma powstać nowa Poradnia Chorób Płuc. Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na zakup nowego sprzętu medycznego, w tym tomografu komputerowego.

Łącznie województwo pomorskie w perspektywie na lata 2014-2020 zakontraktowało już ponad 70 proc. przyznanych funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Podpisano ponad tysiąc umów na realizację projektów o łącznej wartości ponad 7,2 mld zł.

Red, (źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ