726 zł dla pracodawcy na jednego pracownika, ponad 11 mld zł dla budżetu Państwa – to oszczędności, jakie można wygenerować dzięki inwestycji w wysokiej jakości, efektywną opiekę medyczną – podkreślają autorzy raportu „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2012-2016”, opracowanego przez Medicover Polska.

Eksperci zwracają jednak uwagę, iż kluczem do sukcesu jest dostosowanie modelu opieki do potrzeb zdrowotnych osób aktywnych zawodowo. Dlatego główny cel tegorocznej analizy to odpowiedź na pytanie, jaki jest stan zdrowia pracownika w Polsce.

– Zdecydowaliśmy, iż w tegorocznej edycji raportu zwrócimy szczególną uwagę na analizę najczęstszych problemów zdrowotnych pracowników poszczególnych grup zawodowych, zarówno pracowników produkcyjnych, mobilnych, biurowych, jak i zatrudnionych na stanowiskach decyzyjnych. W tym celu przeanalizowaliśmy dane ponad 255 tys. osób aktywnych zawodowo w wieku 18-67 lat, reprezentujących większość branż polskiej gospodarki. Dzięki analizie już dziś wiemy, które obszary zdrowotne wymagają szczególnej uwagi – mówi dr hab. n.med. Bożena Walewska-Zielecka, dyrektor ds. medycznych, członek zarządu Medicover Polska.

Niepokojące dane

Jak wynika z raportu, głównym problemem zdrowotnym, który dotyka pracowników analizowanych grup zawodowych, jest nieprawidłowy wskaźnik masy ciała (Body Mass Index – BMI). W badanej populacji mniej niż połowa osób ma prawidłowe BMI, w tym jedynie co trzeci mężczyzna.

– Dane te są niepokojące, gdyż nieprawidłowa waga może być przyczyną wielu chorób przewlekłych, w tym cukrzycy czy chorób układu krążenia. Raport wskazuje też na dość istotne problemy z cholesterolem. Niespełna połowa osób aktywnych zawodowo ma prawidłowy poziom cholesterolu całkowitego. Uzyskane wyniki to wyraźny sygnał dla pracowników, jak i systemu ochrony zdrowia, jak ważna jest dziś inwestycja w edukację w zakresie zdrowego odżywiania i profilaktykę zdrowotną – wyjaśnia dr n. med. Katarzyna Gorzelak-Kostrzewska, ekspert Medicover Polska w dziedzinie profilaktyki i zdrowia pracujących, współautorka raportu.

Na kolejnym miejscu, pod względem częstości występowania, uplasowały się choroby układu oddechowego, stanowiące największe obciążenie dla pracowników na stanowiskach decyzyjnych – 41 proc. oraz wśród pracowników mobilnych – 39,5 proc. Ten problem dotyczy również pozostałych grup zawodowych.

Aspekty ekonomiczne 

Uwzględniając aspekty ekonomiczne choroby, w tym roku istotną część raportu stanowi szczegółowa analiza kosztów pracodawcy, związanych z najczęściej występującymi problemami zdrowotnymi. W analizie ekonomicznej eksperci Medicover Polska odpowiadają na jedno z najważniejszych pytań: od czego zależy koszt choroby. Do analizy wybrano najczęstsze problemy zdrowotne występujące wśród pracowników, następnie przeprowadzono standaryzację według kryterium wieku, która pozwoliła na porównanie populacji Medicover z populacją pracowników ubezpieczonych w ZUS. W dalszej kolejności obliczono koszty absencji chorobowej i nieefektywnej obecności w pracy (prezenteizmu) dla pracowników w modelu Medicover oraz ogólnej populacji pracowników w Polsce.

– Porównując model opieki w Medicover z danymi ZUS, obliczyliśmy, iż pracodawca, inwestując w naszą opiekę, oszczędza w ciągu roku na kosztach choroby aż 726 zł w przeliczeniu na każdego pracownika. W porównaniu z danymi z ubiegłego roku, oszczędność ta wzrosła o ponad 100 zł na 1 pracownika. Różnica ta została obliczona na podstawie siedmiu najczęstszych przyczyn zwolnień lekarskich wśród polskich pracowników i obejmuje zarówno koszty nieobecności w pracy, jak i obniżonej efektywności związanej z chorobą – wylicza Artur Białkowski, wiceprezes zarządu Medicover Polska.

Przy założeniu, że każdy pracodawca zainwestowałby w model opieki zdrowotnej prowadzony przez Medicover Polska, budżet państwa mógłby zaoszczędzić w skali roku aż 11.854 mld zł.

– Analiza ekonomiczna przedstawiona w raporcie daje nam jasną odpowiedź na pytanie, czy wydatki na wysokiej jakości opiekę medyczną to koszt, czy inwestycja. Przy oszczędnościach sięgających 726 zł na każdego pracownika dla wszystkich jest jasne, że wdrażanie długofalowych, wielowymiarowych i interesujących dla pracowników programów profilaktyczno-leczniczych może przynieść pracodawcy wyłącznie korzyści – komentuje dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, ekspert w obszarze kapitału ludzkiego i zdrowia publicznego, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.
– Prezentowane dane to również sygnał dla całego systemu ochrony zdrowia, że inwestycja w wysokiej jakości, dopasowaną do potrzeb pracowników opiekę medyczną może generować ogromne oszczędności. Zdrowe społeczeństwo, zdrowy pracownik to dla gospodarki większa wydajność, dłuższa aktywność zawodowa, a tym samym szybszy wzrost gospodarczy i mniejsze koszty społeczno-ekonomiczne – ocenia Artur Białkowski.

Raport „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2012-2016” został przygotowany w oparciu o dane Medicover oraz ogólnodostępne raporty ZUS i GUS.

Medicover Polska jest częścią Medicover – wiodącej międzynarodowej spółki świadczącej usługi opieki zdrowotnej i usługi diagnostyczne, działającej od 1995 r. Firma obecna jest we wszystkich regionach Polski. Na koniec 2016 r. posiadała 31 centrów medycznych oraz 1800 placówek współpracujących i partnerskich. Od 2009 r. posiada również własny wielospecjalistyczny Szpital Medicover na warszawskim Wilanowie. Do końca 2016 r. firma miała pod opieką 647 tys. pacjentów. Zapewnia im pełną opiekę medyczną, obejmującą usługi ambulatoryjne, diagnostykę laboratoryjną i obrazową, stomatologię oraz kompleksową opiekę szpitalną. Usługi dostępne w formie abonamentów i ubezpieczeń medycznych kierowane są zarówno do firm, jak i klientów indywidualnych.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ