Medicus w Opolu Sp. z o.o. i PZU Zdrowie S.A. poinformowały o planach połączenia. Fuzja ma nastąpić w drodze formalnego przejęcia firmy medycznej przez spółkę ubezpieczeniową. Jedynym wspólnikiem spółki przejmowanej jest PZU Zdrowie.

PZU Zdrowie od kilku lat inwestuje w sektor ochrony zdrowia. Przejęło już przychodnie m.in. w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Radomiu, Płocku, Włocławku, Częstochowie czy Jaworznie (sieć przychodni Elvita). Zainwestowało także w Centrum Medyczne Gamma, które prowadzi szpital w Warszawie. W całej Polsce działa już prawie 50 placówek własnych polskiej firmy ubezpieczeniowej.

Medicus prowadzi dwie placówki w Opolu (działają one we własnych budynkach spółki), a także filie w Kluczborku i w Krapkowicach. Celem połączenia z PZU Zdrowie jest uporządkowanie struktury grupy kapitałowej oraz zwiększenie jej przejrzystości i zmniejszenie kosztów funkcjonowania.

Medicus oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, diagnostykę (USG, RTG, spirometria), rehabilitację (w tym turnusy w trybie sanatoryjno-dziennym), a także usługi w zakresie medycyny pracy. Oferowane świadczenia są komercyjne oraz finansowane w ramach kontraktów z NFZ. Wartość umów zawartych z Funduszem to ponad 5,5 mln zł. Środki te finansują ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, rehabilitację leczniczą oraz profilaktyczne programy zdrowotne.

Red. (źródło: medycynaprywatna.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ