We wrześniu 2017 r. wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wyniosła 2 mld 714 mln zł, co stanowi wzrost o 1,6 proc. w porównaniu do września 2016 r. – wynika z danych PEX PharmaSequence, dotyczących rynku farmaceutycznego w Polsce.

Wartość rynku

  • Sprzedaż leków refundowanych wyniosła blisko 942 mln zł – spadek o 4,1 proc. w porównaniu do września 2016 r.
  • Sprzedaż odręczna wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty w aptece wyniosła 1 mld 168 mln zł i była wyższa o 7,8 proc. w porównaniu do września 2016 r.
  • Sprzedaż leków na recepty pełnopłatne wyniosła blisko 586 mln zł i spadła o 0,4 proc. w porównaniu do września 2016 r.

Apteka

Obrót polskiej statystycznej apteki we wrześniu 2017 r. wyniósł 180,5 tys. zł (w cenach detalicznych brutto) i był o 0,6 proc. większy niż we wrześniu 2016 r.

Refundacja

Poziom współpłacenia pacjenta w segmencie leków refundowanych osiągnął 26,90 proc., a wartość refundacji we wrześniu wyniosła blisko 688 mln zł – spadek o 1,2 proc. w porównaniu do września 2016 r.

Ceny

  • średnia cena detaliczna leku sprzedawanego w aptece to 18,67 zł (wzrost o 4 proc.)
  • średnia cena detaliczna leków z list refundacyjnych to 27,60 zł (wzrost o 0,8 proc.)
  • średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 24,70 zł (wzrost o 5,4 proc.)
  • średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 13,41 zł (wzrost o 7,2 proc.)

Komentarz

Dr Jarosław Frąckowiak, wiceprezes PEX PharmaSequence (dawniej PharmaExpert i Sequence):

Rynek farmaceutyczny we wrześniu 2017 r. zanotował sprzedaż na poziomie 2 mld 714 mln zł. Wartość sprzedaży rynku w stosunku do września 2016 r. wzrosła o blisko 43 mln zł (+1,6 proc.). Natomiast wobec sierpnia bieżącego roku sprzedaż zwiększyła się o blisko 148 mln zł (5,8 proc.).

W porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. zwiększyła się wartość segmentu sprzedaży odręcznej, która osiągnęła wzrost o 84,6 mln zł (+7,8 proc.). Sprzedaż leków pełnopłatnych była niższa o 2,15 mln zł (-0,4 proc.), a leków refundowanych spadła o 40 mln zł (-4,1 proc.).

Wartość poszczególnych segmentów w zestawieniu z poprzednim miesiącem zwiększyła się. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 122 mln zł (11,7 proc.), wartość segmentu leków refundowanych była większa o 23,76 mln zł (2,6 proc.), z kolei leków pełnopłatnych zmniejszyła się o 2,25 mln zł (0,4 proc.).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków we wrześniu br. wyniosła 25,80 proc. i była o 0,31 pp. większa od marży w analogicznym okresie 2016 r. Natomiast względem sierpnia br. średnia marża w aptece zwiększyła się o 1,58 proc. (0,4 pp.).

Średnia cena leku we wrześniu ukształtowała się na poziomie 18,67 zł i była o 0,81 proc. większa niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z września 2016 r. wzrosła o 4,02 proc.

We wrześniu refundacja leków przez NFZ osiągnęła wartość 688 mln zł, tj. o 1,2 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2016 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł we wrześniu 26,90 proc. i był mniejszy o 2,13 pp. niż w analogicznym okresie 2016 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane spadło o 0,2 pp.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2017 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie ponad 33 mld zł, to o 5,1 proc. więcej niż w roku 2016, natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie powyżej 8,4 mld zł (+4,9 proc.).

Źródło: PEX PharmaSequence

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ