17 października 2017 r. w Ministerstwie Zdrowia podpisano setną umowę o dofinansowanie w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Beneficjentem jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie. Inwestycja o łącznej wartości 14,7 mln zł otrzyma ponad 10,8 mln zł wsparcia ze środków unijnych.

Projekt „Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia – przebudowa pomieszczeń budynku W i K wraz z wyposażeniem” została wybrana do unijnego wsparcia w ramach naboru konkursowego na pomoc oddziałom kardiologicznym w szpitalach ponadregionalnych.

Wszystkie projekty, dla których dotychczas podpisano umowy w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w sektorze zdrowie, opiewają na łączną kwotę ponad 643,3 mln zł. Dofinansowanie unijne dla tych przedsięwzięć to 429,3 mln zł. Pieniądze te zasilą inwestycje infrastrukturalne o znaczeniu krajowym.

Inwestycje mają ułatwiać dostęp do leczenia na terenie całego kraju – m.in. w placówkach ratownictwa medycznego zapewniających szybką pomoc w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, a także w ponadregionalnych, wysokospecjalistycznych ośrodkach medycznych, które zajmują się leczeniem m.in. chorób kardiologicznych czy onkologicznych.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ