Zgodnie z prognozą do 2020 r. wartość globalnego rynku leków biologicznych przekroczy 390 mld USD, a produkty biologiczne będą stanowiły 28 proc. globalnego rynku farmaceutycznego. Konkurując z oryginalnymi lekami biologicznymi w coraz większej liczbie obszarów terapeutycznych, preparaty biopodobne zapewniają lekarzom i pacjentom możliwość korzystania z szerszego wyboru opcji terapeutycznych – wynika z raortu QuintilesIMS Institute.

Do 2020 r. leki biopodobne pojawią się na rynkach kilku kluczowych produktów biologicznych, których obecna sprzedaż przekracza 40 mld euro. Łączne skumulowane oszczędności w systemach ochrony zdrowia pięciu wiodących rynków Unii Europejskiej, wynikające z wprowadzenia leków biopodobnych, mogą w ciągu najbliższych pięciu lat, przekroczyć 50 mld euro, a nawet osiągnąć wartość 100 mld euro – ocenia QuintilesIMS Institute.

Obecnie trwają prace rozwojowe nad 50 nowymi lekami biopodobnymi, które w ciągu pięciu najbliższych lat mogą znacząco zwiększyć konkurencyjność rynku. Oznacza to ogromny potencjał do wykorzystania. Nie wszystkie jednak rynki są gotowe aby realizować korzyści, jakie płyną z nowych alternatywnych rozwiązań. W niektórych krajach działania podejmowane przez płatników oraz twórców polityki mogą hamować konkurencję na rynku i nie wszystkie działania pozwalają na maksymalizowanie korzyści wynikających ze stosowania leków biopodobnych.

Rynki, które najskuteczniej wykorzystują zalety produktów biopodobnych, to te, które już są konkurencyjne, gdzie producenci czują się zmotywowani do długoterminowego zaangażowania, a głos lekarzy jest istotny w procesie decyzyjnym. Z tego powodu kluczowe jest edukowanie m.in. lekarzy. Tymczasem istnieją znaczące różnice pomiędzy krajami w systemach edukowania i motywowania lekarzy. Odmienne są także sposoby motywowania producentów do zaangażowania się w procesy rynkowe.

Wśród zalet leków biopodobnych najistotniejsza jest ich konkurencyjność, która decyduje o innowacyjności branży farmaceutycznej oraz o perspektywach systemów ochrony zdrowia na przyszłość. Obecna sytuacja w Unii Europejskiej jest istotnie zróżnicowana – kraje przyjmują odmienne podejścia do edukowania oraz motywowania interesariuszy.

By zapewnić perspektywy na przyszłość płatnikom, lekarzom oraz producentom niezbędny jest efektywny konkurencyjny rynek. Niemcy należą do krajów, które odniosły w tym zakresie sukces – dzięki programom edukacyjnym skierowanym do lekarzy oraz systemowi motywującemu do przepisywania leków biopodobnych.

W Austrii natomiast, gdzie wybrane produkty biopodobne podlegają obowiązkowej redukcji cen, rezultat jest odwrotny – niektóre leki biopodobne zostały efektywnie wykluczone z rynku. Lekarze, pacjenci oraz płatnicy potrzebują odpowiednich informacji o roli, jaką odegrać mogą leki biopodobne. Zadaniem płatników jest wprowadzenie systemu umożliwiającego lekarzom i producentom pełne wykorzystanie korzyści płynących ze stosowania leków biopodobnych.

Istotne jest zapewnienie trwałych rozwiązań. Ryzykowne byłoby uznanie niskiej ceny za najistotniejsze kryterium, gdyż w dłuższym horyzoncie czasowym może to ograniczyć potencjalne oszczędności – rynek dla producentów stanie się mniej atrakcyjny, co osłabi ich motywację do inwestowania w rozwój i komercjalizację kolejnych produktów biopodobnych.

Ponadto koncentracja wyłącznie na cenie i kosztach nabycia z pominięciem wolumenu sprzedaży stanowi ryzyko wyhamowania konkurencji na rynku, ogranicza możliwości wyboru lekarzy i potencjalnie zawęża dostęp pacjentów do terapii. Mimo iż rozwiązanie takie może wyglądać na atrakcyjne, w dłuższej perspektywie czasowej może okazać się samoograniczające.

Oto podstawowe wnioski z raportu „Potencjał leków biopodobnych dla systemów ochrony zdrowia”, przygotowanego przez QuintilesIMS Institute:

  • Do roku 2020 leki biopodobne mogą pojawić się na rynku kilku kluczowych leków biologicznych, których poziom sprzedaży przekracza obecnie 40 mld euro.
  • Skumulowane potencjalne oszczędności w systemach ochrony zdrowia w UE oraz USA mogą w ciągu najbliższych pięciu lat przekroczyć 50 mld, a nawet wynieść 100 mld euro.
  • Dostępność leków biopodobnych poszerza wybór dla interesariuszy, czyli płatników, lekarzy, pacjentów, zwiększa liczbę pacjentów posiadających dostęp do terapii biologicznych – w UE po wprowadzeniu leków biopodobnych sprzedaż leków biologicznych wzrosła o 100 proc.
  • Obecnie trwają prace rozwojowe nad prawie 50 nowymi preparatami biopodobnymi, co w ciągu pięciu kolejnych lat znacząco zwiększy konkurencyjność rynku.
  • Leki biopodobne mogą poprawić wyniki leczenia pacjentów – zwiększą liczbę opcji terapeutycznych dostępnych dla lekarzy, wyeliminują konieczność reglamentowania terapii.
  • W UE istnieje ogromny niewykorzystany potencjał – ze względu na zróżnicowaną politykę prowadzoną przez kraje i odmienne podejście do implementacji.

Patrz: Raport

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ