Ostatnia w tym roku lista refundacyjna przynosi pacjentom poszerzony dostęp zarówno do skutecznych i nowoczesnych terapii, jak i bezpłatnych leków z listy „S”. Wykaz leków obejmujący programy lekowe został rozszerzony o cztery innowacyjne cząsteczki. Pacjenci powyżej 75. r.ż. zyskali dostęp do trzech nowych substancji czynnych, stosowanych w przeroście gruczołu krokowego.

Refundacja leków

W zakresie leków refundowanych na rynku aptecznym dodano ogółem 50 kodów EAN. Wśród nowo wprowadzonych produktów znalazł się pierwszy lek biopodobny do leku referencyjnego zawierającego cząsteczkę insulin lispro. Został on dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej we wrześniu 2017 r. Tym samym do 7 wzrosła liczba leków biopodobnych dostępnych w ramach refundacji aptecznej. W okresie styczeń–wrzesień 2017 r. wartość sprzedaży sześciu wcześniej dostępnych produktów wyniosła blisko 55 mln zł (licząc w cenach detalicznych brutto), a kwota dopłat pacjentów była na poziomie 5,3 mln zł.

Pozostałe leki, które znalazły się na liście aptecznej, to leki generyczne. Spośród nowo dodanych produktów w okresie styczeń–wrzesień 2017 r. sprzedawało się 6 pozycji. Pacjenci, kupując te leki ze 100-proc. odpłatnością (bez refundacji, w cenach detalicznych brutto), wydali na nie blisko 5,5 tys. zł. W porównaniu do poprzedniego obwieszczenia 35 produktów zostało usuniętych z refundacji aptecznej. W okresie styczeń–wrzesień 2017 r. ich sprzedaż osiągnęła wartość 6,9 mln zł. NFZ wydatkowała na nie kwotę 4,3 mln zł. Usunięte leki mają swoje refundowane odpowiedniki, w związku z czym pacjent ma możliwość wykupienia ze zniżką odpowiednika leku wypisanego na recepcie, a koszty terapii nie będą wyższe od ponoszonych obecnie.

Zmiany wysokości dopłaty pacjenta (obniżki i podwyżki) dotyczyły w sumie 584 pozycji leków. Dla 216 produktów spadła dopłata do leku, przy czym zmiana o 10 zł lub więcej dotyczyła 28 produktów. Dla 368 produktów wzrosła dopłata do leku, przy czym zmiana o 10 zł lub więcej związana była także z 28 produktami. W większości przypadków wzrost dopłaty pacjenta jest wynikiem obniżenia cen zbytu wybranych produktów w danej grupie limitowej, będącego następstwem wcześniejszych wejść na listy refundacyjne pierwszych odpowiedników generycznych. Objęcie refundacją leków ze statusem pierwszego odpowiednika powoduje obniżenie limitu finansowania i możliwy przejściowy wzrost dopłat do leków, których cena detaliczna przekracza limit finansowania.

Analiza obwieszczenia w zakresie listy bezpłatnych leków dostępnych dla pacjentów powyżej 75 r.ż. przynosi dobre informacje dla seniorów. Wykaz, po raz czwarty w tym roku, został rozszerzony o nowe substancje czynne. Tym razem o trzy cząsteczki: alfuzosin, finasteride, tamsulosin – stosowane w leczeniu przerostu gruczołu krokowego, w którym to wskazaniu – istotnym z punktu widzenia osób starszych – była dotychczas ujęta jedna terapia. W okresie styczeń–wrzesień 2017 r. seniorzy wydali na te leki 20 mln zł. Z listy nie usunięto żadnej substancji czynnej. Tym samym lista bezpłatnych leków zawiera 117 substancji, czyli o 49 więcej w porównaniu do pierwszej listy obowiązującej od 1 września 2016 r.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ