EMC Instytut Medyczny S.A. łączy ze spółką Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zawidawie Sp. z o.o. EMC jest 100-proc.  udziałowcem przejmowanej lecznicy.

Połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku NZOZ Zawidawie na spółkę przejmującą. W wyniku połączenia spółka przejmowana zostanie rozwiązana – bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego – w dniu jej wykreślenia z rejestru.

EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu posiada kapitał zakładowy w wysokości 53.141.384,00 zł, który dzieli się na 13.285.346 akcji o wartości nominalnej 4 zł każda.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zawidawie spółka z ograniczoną ma kapitał zakładowy w wysokości 1.372.560,00 zł, który dzieli się na 2.128 udziałów o wartości nominalnej 645 zł każdy.

Spółka NZOZ Zawidawie została kupiona przez EMC w 2016 r. Cena udziałów wyniosła 16 mln zł. EMC kupił wówczas kilka spółek działających pod marką Aktywnego Centrum Zdrowia. Były to m.in. spółki: Q-Med Sp z o.o. z siedzibą w Oleśnicy oraz CM Medyk Sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Grupa EMC Szpitale prowadzi obecnie 10 Szpitali i 26 przychodni na terenie całego kraju. Szpitale należące do sieci świadczą usługi dla ponad miliona mieszkańców z terenu województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego.   

Red. (źródło: medycynaprywatna.p)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ