Po zakończeniu budowania księgi popytu, zarząd spółki NanoGroup w porozumieniu z oferującym ustalił Cenę Akcji Oferowanych na 4,75 zł za jedną akcję. Ustalona została także ostateczna liczba Akcji Oferowanych na 880 000 akcji serii F (nowa emisja) oraz ostateczna ich liczba.

W transzy inwestorów indywidualnych ostateczna liczba Akcji Oferowanych została ustalona na 840 000 akcji serii F. W transzy inwestorów instytucjonalnych ostateczną ich liczbę ustalono na 40 000. Inwestorzy instytucjonalni będą zapisywać się na nie w dniach od 30 do 31 października. Przydział jest planowany do dnia 3 listopada.

– Podczas road show spotkaliśmy się z kilkunastoma krajowymi inwestorami instytucjonalnymi, w tym z dużymi OFE i TFI. Byli oni zainteresowani spółką i naszymi planami rozwoju projektów biotechnologicznych, jednak ze względu na sytuację w ostatnich dniach na rynku kapitałowym, szczególnie w segmencie małych i średnich spółek, ostatecznie zgłosili mniejszy, niż zakładany, popyt na akcje NanoGroup. Chciałbym podkreślić, że inwestorzy, którzy na etapie spotkań road show nie deklarowali udziału w IPO, są zainteresowani dołączeniem do akcjonariatu spółki na kolejnych etapach rozwoju NanoGroup. Ostatecznie, wspólnie z Domem Maklerskim Vestor, zarząd podjął decyzję o zmniejszeniu liczby akcji oferowanych i obniżeniu ceny emisyjnej. Przy założeniu, że wszystkie oferowane akcje zostaną objęte, wartość oferty wyniesie ok. 4,2 mln zł. Oznacza to mniej środków na realizację naszych planów. Mniejsze od zakładanych wpływy z IPO nie będą stanowiły przeszkody w dalszym rozwoju obecnych, wiodących projektów badawczych prowadzonych przez spółki z Grupy Nano. Badania będziemy kontynuować bez opóźnień. W 2018 r. planowaliśmy wydać na badania w obecnych projektach 15,3 mln zł, z czego wkład własny ma wynieść 4,7 mln zł. Wraz ze środkami własnymi spółki i środkami z emisji akcji finansowanie wkładu własnego mamy zabezpieczone. Na tym etapie będziemy musieli natomiast przesunąć w czasie lub zrezygnować z akwizycji i rozwoju naszego zaplecza laboratoryjnego. Zrobiliśmy pierwszy krok w pozyskaniu finansowania od inwestorów giełdowych i uważam, że jest to dobry początek otwierający drogę do kolejnych rund finansowania, gdy będziemy z naszymi projektami na dalszych etapach badań – mówi Marek Borzestowski, prezes zarządu NanoGroup S.A.

O NanoGroup

W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne działające od kilku lat: NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoThea S.A., w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych, w tym trzy są na etapie badań przedklinicznych. NanoGroup koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju. Zespół kierujący spółką NanoGroup to profesjonaliści z dziedziny biotechnologii, medycyny i biznesu. Razem z Markiem Borzestowskim, który był współzałożycielem i wieloletnim szefem Wirtualnej Polski, w zarządzie kluczową rolę pełnią prof. Tomasz Ciach – utytułowany naukowiec (twórca ponad 20 patentów) i ekspert z dziedziny nanotechnologii, który w spółce odpowiada za rozwój projektów badawczych oraz dr n. med. Adam Kiciak odpowiedzialny za koordynację badań przedklinicznych i klinicznych.

NanoVelos S.A. rozwija projekt polegający na stworzeniu innowacyjnej platformy transportu leków, który zaaplikowany do istniejących leków onkologicznych będzie mógł poprawić ich działanie przez celowany transport substancji czynnej do nowotworu, przy jednoczesnej redukcji toksycznego wpływu substancji czynnej na pozostałą część organizmu.

NanoSanguis S.A. prowadzi dwa projekty nanotechnologiczne. Pierwszy z nich to Organ farm – system długoterminowego przechowywania organów ex vivo (poza organizmem) poprzez opracowanie produkcji płynu perfuzyjnego. Drugim projektem jest opracowanie syntetycznego nośnika naśladującego funkcje czerwonych krwinek o długim okresie krążenia w organizmie i długim okresie przydatności do użycia (2 lata).

NanoThea S.A. prowadzi rozwój biopolimerowych nanocząsteczek wykorzystywanych w zaawansowanej, wczesnej diagnostyce nowotworowej, pozwalających na zwiększenie precyzji diagnostyki PET (pozytonowej tomografii emisyjnej) oraz zwiększenie jej dostępności. Technologia opracowana przez NanoThea umożliwi połączenie dwóch metod diagnostycznych PET oraz MR (rezonans magnetyczny) oraz połączenie diagnostyki z radioterapią.

NanoGroup prowadzi badania nad rozwiązaniem bardzo ważnych problemów medycznych, między innymi pracuje nad nową terapią onkologiczną, która zwiększy efektywność leczenia nowotworów przy jednoczesnym ograniczeniu skutków ubocznych dla pacjentów. Tym rozwiązaniem jest system transportu leków z zastosowaniem nanocząstek opracowany przez NanoVelos, dzięki któremu można precyzyjnie dostarczyć lek do komórek nowotworowych i przynajmniej dwukrotnie zwiększyć akumulację leku w tkance nowotworowej.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ