W porównaniu do zeszłego roku, obserwujemy znaczący wzrost liczby zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW-A). Od stycznia do 15 października 2017 r. odnotowanych zostało w Polsce łącznie 1909 przypadków WZW-A, podczas gdy w analogicznym okresie 2016 r. stwierdzono ich zaledwie 29.

Jak podaje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, wyraźne narastanie liczby zakażeń obserwowane jest od marca 2017 r., gdy na koniec pierwszego kwartału odnotowano 25 przypadków, czyli liczbę zachorowań zbliżoną do łącznej liczby WZW-A w całym 2016 r. Największy wzrost zaobserwowano w województwach mazowieckim, wielkopolskim, łódzkim i śląskim.

Choroba brudnych rąk

WZW-A nazywane jest „chorobą brudnych rąk”, ale może się również szerzyć w wyniku kontaktów seksualnych oraz poprzez kontakt z częściami ciała oraz powierzchniami, na których znajduje się wirus. Z tych względów w okresie wzrostu zachorowań bardzo ważne jest przestrzeganie zasad higieny, mycie rąk po wyjściu z toalet, przed przystąpieniem do posiłku oraz zaszczepienie się w przypadku przynależności do grupy ryzyka – zaleca NIZP-PZH.

Ze względu na fakt, iż wirus HAV jest intensywnie wydalany w ciągu 2-3 tygodni poprzedzających wystąpienie objawów choroby, do zakażeń dochodzi łatwo, a zapobieganie w przypadku ognisk polega na jak najszybszym zidentyfikowaniu osób mających w tym okresie kontakt z chorymi.

Przebieg WZW-A zależy od wieku osoby zakażonej. U małych dzieci choroba przebiega łagodnie lub wręcz bezobjawowo, zaś u dorosłych jej przebieg jest cięższy i obejmuje: objawy grypopodobne (w pierwszym okresie) oraz objawy ze strony układu pokarmowego: odbijanie, zgaga, nudności, wzdęcia, uczucie wczesnej sytości, ciemny mocz, jak również żółtaczka (czyli zażółcenie skóry, białkówki oczu czy błon śluzowych).

Szczepienia ochronne

Przebycie WZW-A trwale chroni przed ponownym zakażeniem HAV. W Polsce i krajach Europy zachodniej od wielu lat WZW-A występowało sporadycznie i większość osób dorosłych do ok. 45 roku życia nie zetknęła się z HAV w dzieciństwie, a tym samym nie nabyła odporności na tą chorobę. Z tego względu WZW-A może obecnie łatwo szerzyć się w populacji osób dorosłych.

Istnieje jednak skuteczna szczepionka przeciw WZW-A, która nadaje długotrwałą odporność na zakażenie HAV. Szczepienie przeciw WZW-A jest szczepieniem zalecanym w ramach Programu Szczepień Ochronnych (PSO), co oznacza, że nie podlega ona refundacji.

Zgodnie z PSO, szczepienia przeciw WZW-A rekomendowane są osobom, które wyjeżdżają do krajów, gdzie WZW-A występuje często (endemicznie) oraz osobom związanym zawodowo z usuwaniem odpadów komunalnych. Zaleca się je też dzieciom i młodzieży, które nie chorowały na WZW-A.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) rekomenduje także szczepienie MSM, zwłaszcza zamieszkującym obszary, na których występuje wzrost zachorowań na WZW A (a więc także w Polsce).

Red. (źródło: NIZP – PZH)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ