Neuca odnotowała po trzech kwartałach 2017 r. wzrost przychodów o 7 proc., do 5,59 mld zł. Grupa stale inwestuje w obszar biznesów pacjenckich. Na koniec września 2017 r. sieć przychodni Świat Zdrowia liczyła 63 placówki obejmujące opieką 144 tys. pacjentów.

Spółka w ciągu dziewięciu miesięcy 2017 r. wypracowała 68,5 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych, czyli o 19 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku 2016. Na spadek zysku wpłynęły zmiany strategii rynkowych przyjętych przez producentów, będące wynikiem ich konsolidacji oraz nowe otoczenie prawne.

Po dziewięciu miesiącach 2017 r. Grupa zrealizowała 69 proc. planu finansowego, zakładającego 100 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych.

W segmencie produktów własnych Neuca osiągnęła 21,2 mln zł zysku netto w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 r., czyli o 10 proc. więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Sprzedaż produktów własnych do aptek wzrosła w pierwszych dziewięciu miesiącach o 12 proc. – do prawie 89 mln zł.

Grupa wzmocniła swoją pozycję rynkową osiągając prawie 29 proc. udziałów w branży hurtu aptecznego wobec 28 proc. w pierwszych dziewięciu miesiącach 2016 r.

Neuca prowadziła też intensywne prace związane z segmentem badań klinicznych, szczególnie w obszarze innowacyjnych leków.  

Podstawowa działalność Grupy Neuca to hurtowa dystrybucja farmaceutyków. Grupa obejmuje ponad 20 przedsiębiorstw zatrudniających ok. 3,5 tys. pracowników i współpracowników. Od 2014 r. Neuca  za pomocą przejęć tworzy grupę przychodni. W tym celu powołana została spółka Neuca Med.

Neuca zainwestowała także w badania kliniczne poprzez zakup spółek: Clinport, BioScience i Medica ProFamilia. Ma też udziały w spółce Mediporta, zajmującej się rozwojem i dostarczaniem oprogramowania i usług dla placówek medycznych, oraz jest właścicielem spółki Ortopedio.pl, która zajmuje się dystrybucją sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.

Pod koniec 2016 r. Neuca Med nabyła 24 procent akcji spółki Telemedycyna Polska S.A., która specjalizuje się w usługach telekardiologicznych.

Red. (źródło: medycynaprywatna.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ