Genomed odnotował w III kwartale 2017 r. wzrost przychodów ze sprzedaży. Spółka podkreśla, że jest to efekt stałego wzrostu sprzedaży innowacyjnych usług, opartych na technologii sekwencjonowania nowej generacji (ang. NGS), a szczególnie oferty badań przesiewowych i profilaktycznych oraz nieinwazyjnych badań prenatalnych.

Według Genomed, dobre wyniki finansowe to także efekt wcześniejszych działań w zakresie B+R oraz inwestycji w zespół, rozwój jego kompetencji i umiejętności, a także nakładów na nowoczesny sprzęt, niezbędny do zastosowania NGS na skalę masową.

Spółka przygotowała m.in. ofertę nowego na polskim rynku testu genetycznego – SANCO Test RHD. Jest to nieinwazyjny, genetyczny test prenatalny, wykonywany z krwi matki w celu oceny czynnika RHD płodu w trakcie ciąży w przypadku konfliktu serologicznego. Badanie to, tak jak test NIFTY, opiera się na analizie wolnokrążącego DNA płodowego.

Przychody netto spółki Genomed ze sprzedaży za III kwartał 2017 r. wyniosły 3 mln 882 tys. zł. Spółka zamknęła III kwartał 2017 r. zyskiem brutto w wysokości 637 tys. zł  (zysk netto wyniósł 512 tys. zł).

Narastająco od początku roku 2017 zysk brutto wyniósł 1 mln 345 tys. zł , a zysk netto – 1 mln 89 tys. zł.

W III kwartale 2017 r., w porównaniu do tego samego okresu roku 2016, przychody spółki wzrosły o 7,2 proc., przy wzroście kosztów o 1 proc. Osiągnięty zysk brutto był o 953 tys. zł wyższy niż w III kwartale 2016 r.

Jest to kolejny kwartał, w którym spółka osiągnęła dodatni wynik na sprzedaży i w konsekwencji, narastająco – dodatni wynik na sprzedaży za trzy kwartały 2017 r.

W II kwartale 2017 r. spółka Genomed S.A. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 3.798 tys. zł. Zysk netto w tym okresie wyniósł 397 tys. zł.

Genomed zajmuje się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Realizuje projekty badawcze, dofinansowywane ze środków unijnych, dotyczące m.in. rozwoju diagnostyki spersonalizowanej. Spółka planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych.

Genomed rozwija także sprzedaż badań genetycznych, głównie klientom zainteresowanym szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną. W III kwartale 2017 r. spółka podpisała szereg nowych umów, związanych z usługami dla sektora naukowego i diagnostyki medycznej, pozyskując nowych klientów instytucjonalnych.

Źródło: medycynaprywatna.pl

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ