W październiku 2017 r. wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wyniosła 2 mld 847 mln zł, co stanowi wzrost o 1,14 proc. w porównaniu do października 2016 r. – wynika z danych PEX PharmaSequence, dotyczących rynku farmaceutycznego w Polsce.

Rynek

  • Sprzedaż leków refundowanych wyniosła blisko 1 007 mln zł – wzrost o 1,43 proc. w porównaniu do października 2016 r.
  • Sprzedaż odręczna wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty w aptece wyniosła blisko 1 186 mln zł i była niższa o 1,15 proc. w porównaniu do października 2016 r.
  • Sprzedaż leków na recepty pełnopłatne wyniosła 632 mln zł i wzrosła o 4,96 proc. w porównaniu do października 2016 r.

Apteka

Obrót polskiej statystycznej apteki w październiku 2017 r. wyniósł 189 tys. zł (w cenach detalicznych brutto) i był na poziomie obrotu w październiku 2016 r.

Refundacja

Poziom współpłacenia pacjenta w segmencie leków refundowanych osiągnął 25,95 proc., a wartość refundacji w październiku wyniosła blisko 736 mln zł – wzrost o 5,2 proc. w porównaniu do października 2016 r.

Ceny i wzrost 

  • średnia cena detaliczna leku sprzedawanego w aptece to 18,94 zł (wzrost o 6,96 proc.)
  • średnia cena detaliczna leków z list refundacyjnych to 27,66 zł (spadek o 0,81 proc.)
  • średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 24,89 zł (wzrost o 5,75 proc.)
  • średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 13,48 zł (wzrost o 8,21 proc.)

Komentarz

Dr Jarosław Frąckowiak, wiceprezes PEX PharmaSequence (dawniej PharmaExpert i Sequence):

Rynek farmaceutyczny w październiku 2017 r. zanotował sprzedaż na poziomie blisko 2 mld 847 mln zł. Wartość sprzedaży rynku w stosunku do października 2016 r. wzrosła o ponad 32 mln zł (+1,14 proc.). Natomiast wobec września bieżącego roku sprzedaż zwiększyła się o blisko 133 mln zł (4,89 proc.).

W porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. zmniejszyła się wartość segmentu sprzedaży odręcznej – spadek wyniósł 13,77 mln zł (-1,15 proc.). Sprzedaż leków pełnopłatnych była wyższa o 29,85 mln zł (4,96 proc.), a leków refundowanych wzrosła o 14,24 mln zł (+1,43 proc.).

Wartość poszczególnych segmentów względem poprzedniego miesiąca wzrosła. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 17,43 mln zł (+1,49 proc.), wartość segmentu leków refundowanych była większa o 65,2 mln zł (+6,93 proc.), z kolei leków pełnopłatnych zwiększyła się o 45,96 mln zł (7,84 proc.).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w październiku br. wyniosła 25,26 proc. i była o 0,09 pp. większa od marży w analogicznym okresie 2016 r. Natomiast względem września br. średnia marża w aptece zmniejszyła się o 2,09 proc. (-0,54 pp.). Średnia cena leku w październiku wyniosła 18,94 zł i była o 1,46 proc. większa niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z października 2016 r. wzrosła o 6,96 proc.

W październiku refundacja leków przez NFZ osiągnęła wartość blisko 736 mln zł, tj. o 5,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w październiku 26,92 proc. i był mniejszy o 2,63 pp. niż w analogicznym okresie 2016 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane wzrosło o 0,01 pp.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2017 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie ponad 33 mld zł, to o 4,7 proc. więcej niż w roku 2016, natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie powyżej 8,4 mld zł (+4,9 proc.).

Źródło: PEX PharmaSequence

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ