Grupa Kapitałowa Inno-Gene osiągnęła za III kwartały 2017 r. 2.671.790,18 zł przychodów netto ze sprzedaży, było to mniej niż w analogicznym okresie roku 2016, kiedy to przychody ukształtowały się na poziomie 3.551.077,28 zł.

Przychody za III kwartał 2017 roku miały wartość 751.778,97 zł, rok wcześniej było to 1.521. 728,08 zł.

Inno-Gene wyjaśnia, że zmniejszone przychody są efektem zaprzestania działalności operacyjnej spółek pośrednio zależnych Medgenetix sp. z o.o. oraz Genomix sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie. Efekt ten ma wpływ zarówno na przychody jak i na koszty działalności operacyjnej Grupy.

Spółka zapewnia także, że restrukturyzacja Grupy Kapitałowej i koncentracja na najbardziej rentownych spółkach i badaniach pozwoliła na obniżenie kosztów działalności operacyjnej o ponad 30 proc. w III kwartale oraz w całym 2017 r., w stosunku do analogicznego okresu roku 2016.

Efektem tak prowadzonych zmian jest osiągnięty zysk netto Grupy za III kwartały 2017 r., który wyniósł 716.359,16 zł, rok wcześniej była to strata w wysokości 1.793839,08 zł. Zysk w III kwartale 2017 wyniósł 748 113,85 zł , rok wcześniej – 118 695,79 zł.

Wskaźnik EBITDA na koniec III kwartału 2017 r. wyniósł 1.663.177,87 zł, w okresie porównawczym roku 2016 było to 266.615,68 zł.

Inno-Gene to grupa prowadząca działalność w zakresie genetyki. Jedną ze spółek jest Centrum Badań DNA – ośrodek badawczo-diagnostyczny, którego celem jest wdrażanie i oferowanie nowoczesnych technologii w zakresie analiz DNA i wprowadzenie na rynek najnowocześniejszej diagnostyki medycznej. Firma prowadzi własne prace badawcze i współpracuje z wieloma ośrodkami i instytucjami naukowymi i diagnostycznymi z całego świata.

Grupę Inno-Gene tworzą także: spółki Medgenetix i Medgenetics, zajmujące się komercjalizacją wyników prac badawczo-rozwojowych, spółka bioinformatyczna Vita in Silica oraz spółki: Med4One i Genomix, które realizują projekty związane z opracowaniem innowacyjnych testów genetycznych do diagnostyki prenatalnej. 

Red. (źródło: medycynaprywatna.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ