Tegoroczne hasło obchodów brzmi: „Przed rozpoczęciem stosowania antybiotyków należy poradzić się wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia”. Antybiotykoterapia jest bardzo cenną metodą leczenia, dlatego przed jej rozpoczęciem niezbędne jest uzyskanie odpowiedniej porady lekarskiej.
 
Ministerstwo Zdrowia zwraca uwagę, że konsultacja zapewnia najlepszy sposób leczenia. Odpowiedzialne stosowanie antybiotyków zmniejsza ryzyko rozwoju oporności na ich działanie.

Niewłaściwe stosowanie antybiotyków stwarza ryzyko dla wszystkich

Antybiotyki są wykorzystywane w zapobieganiu i leczeniu infekcji bakteryjnych. Jeśli przyjmujemy antybiotyki, chociaż nie jest to konieczne, rozwija się oporność na ich działanie. Z tym zjawiskiem mamy do czynienia, gdy antybiotyk nie zabija lub nie hamuje namnażania bakterii, a leczenie nim nie jest skuteczne. Dzieje się tak dlatego, że to bakteria –  a nie organizm – zmienia się wskutek reakcji na obecność antybiotyku i staje się antybiotykooporna. Oporne bakterie wpływają negatywnie na zdrowie człowieka i utrudniają proces leczenia.

Zakażenia wywołane przez drobnoustroje oporne na antybiotyki są trudniejsze do leczenia. Mogą się one rozwinąć u każdej osoby – niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania.

Główne przyczyny antybiotykooporności

  • Nadmierne lub niepotrzebne stosowanie antybiotyków.
  • Nieprzestrzeganie zaleceń lekarza dotyczących dawkowania, przerywanie antybiotykoterapii po ustąpieniu objawów infekcji.
  • Nadużywanie antybiotyków podczas produkcji żywności.
  • Nieprzestrzeganie zasad higieny.

Stosujmy więc  antybiotyki- z rozwagą – tak, aby mogły pozostać skuteczne jak najdłużej.

Działania na rzecz antybiotykooporności jednym z priorytetów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

Światowa Organizacja Zdrowia stworzyła globalną kampanię zdrowotną pod hasłem: „Antybiotyki – stosuj rozważnie!” (Antibiotics – Handle with care). Rozpoczęła się ona podczas I Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach w 2015 r.

W tym roku zamiarem jest poszerzenie obszaru działań uświadamiających społeczeństwo o problemie antybiotykooporności. Organizatorzy zachęcają do zainteresowania się tym tematem i wspierania działań przeciwko antybiotykooporności.

Co WHO chce osiągnąć?

  • Zwiększyć świadomość dotyczą potrzeby zachowania skuteczności antybiotyków poprzez ich prawidłowe stosowanie.
  • Zwiększyć przekonanie, że do walki z antybiotykoopornością muszą włączyć się wszyscy: społeczeństwo, pracownicy służby zdrowia, specjaliści w zakresie rolnictwa oraz instytucje rządowe.
  • Zachęcić do zmiany postawy i przekazać przesłanie, że proste działania mogą mieć wielkie efekty.

Pliki do pobrania

Źródło: mz.gov.pl

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ