Polski Bank Komórek Macierzystych S.A., przewodzący międzynarodowej Grupie Famicord największy w Europie pod względem liczby nowo pozyskanych klientów bank komórek macierzystych, wypracował w trzech kwartałach br. wynik EBITDA i netto wyższy od wyników w całym 2016 r.

Wyniki są też najwyższe w historii działalności PBKM. Zysk EBITDA (skorygowany o zdarzenia jednorazowe) w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 36 mln zł i był o 33 proc. wyższy w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. Wynik netto wyniósł 24,5 mln zł i wzrósł o 33 proc. rok do roku. Dla porównania w całym 2016 r. EBITDA wyniosła 35,2 mln zł, a zysk netto 23,6 mln zł.

Bardzo wysoką dynamikę wzrostu wyników zanotował PBKM w trzecim kwartale br.. EBITDA wyniosła 13,4 mln zł, wzrost o ponad 49 proc., a zysk netto 8,7 mln zł, wzrost o 42 proc. rok do roku.

PBKM odnotował w trzech kwartałach 2017 r. wzrost rentowności na wszystkich poziomach wyniku. Rentowność brutto na sprzedaży wyniosła 27,8 proc. i była wyższa o 4,6 punkty procentowe (p.p.), rentowność zysku EBITDA wyniosła 32,8 proc. (+5,2 p.p.), a rentowność netto 21,6 proc. (+3,1 p.p.) w stosunku do poziomu rentowności w trzech kwartałach 2016 roku.

 – Po trzech kwartałach tego roku wyniki na poziomie zysku EBITDA i netto są wyższe od wypracowanych w całym 2016 r. Na tak dynamiczny wzrost miały wpływ bardzo dobre wyniki sprzedaży zarówno na rynkach strategicznych jak i na pozostałych. W trzecim kwartale o 17 proc. wzrosła liczba nowych pobrań próbek krwi pępowinowej lub tkanek i był to rekordowy kwartał w historii PBKM pod względem sprzedaży. Jesteśmy obecnie nr 1 w Polsce, Hiszpanii, Turcji, Łotwie, Węgrzech, a w Rumunii zajmujemy 2. pozycję. Zwiększa nam się również sprzedaż we Włoszech – w ciągu 2-3 lat chcemy wejść do grupy pięciu największych banków. Dzięki temu Grupa jest liderem w Europie pod względem nowo pozyskiwanych klientów. Szacujemy, że wynik sprzedaży w całym 2017 r. powinien być lepszy od naszych założeń z początku roku i zapowiada się na absolutnie rekordowy w naszej działalności. Systematycznie zwiększamy także sprzedaż w segmencie B2B, szczególnie w obszarze usług medycznych związanych z wytwarzaniem produktów ATMP (wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej) na bazie komórek macierzystych oraz ich wykorzystania w eksperymentalnych terapiach komórkowych. W stosunku do dziewięciu miesięcy 2016 r., przychody z terapii komórkowych w okresie I-III kw. 2017 wzrosły ponad dwukrotnie z 4 mln zł do 8,6 mln zł. Perspektywy dalszego wzrostu przychodów z tego obszaru są obiecujące. Zamierzamy zwiększać zaangażowanie finansowe i organizacyjne w rozwój badań nad terapiami eksperymentalnymi z wykorzystaniem komórek macierzystych. W najbliższych miesiącach w ramach programu sektorowego InnoNeuroPharm, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) rozpoczynamy prace nad opracowaniem innowacyjnego produktu leczniczego terapii zaawansowanej opartego na komórkach mezenchymalnych galarety Whartona w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego. Rozważamy także podjęcie decyzji o kontynuacji konsolidacji na rynkach, na których Grupa prowadzi już działalność operacyjną. Najbardziej interesujący ze względu na potencjalne akwizycje jest rynek turecki oraz rumuński. Chcemy zwiększyć skalę przechowywanych próbek, w tym celu nie wykluczamy również przejęć na nowych rynkach – rozmawiamy z podmiotami w czterech krajach Zachodniej Europy – komentuje Jakub Baran, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu PBKM.
Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ