Od 1 stycznia 2018 r. zmieniają się przepisy dotyczące lekarzy systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego – poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Lekarze, którzy przepracowali 3000 godzin:

  • w szpitalnym oddziale ratunkowym,
  • w zespole ratownictwa medycznego,
  • w lotniczym zespole ratownictwa medycznego,
  • na izbie przyjęć szpitala.

Wszyscy oni będą mogli wykonywać medyczne czynności ratunkowe w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego pod warunkiem, że do końca 2017 r. rozpoczną szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej.

Kto może być lekarzem systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne?

Lekarzem systemu jest:

  • lekarz, który ma tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej,
  • lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej.

Może nim być również lekarz:

  • posiadający specjalizację/tytuł specjalisty (lub ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji) w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii,
  • który przepracował 3000 godzin jako lekarz w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub na izbie przyjęć szpitala.
    • Lekarz ten musi rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do 1 stycznia 2018 r. Jeśli tego nie zrobi, przestanie być lekarzem systemu.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ