Ministerstwo zdrowa opublikowało informacje pt. Korzystne zmiany dla pacjentów w projekcie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie:

5 grudnia w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Uwagi można zgłaszać do 12 grudnia 2017 r.

Co zawiera projekt

Resort zdrowia informuje: 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, chcemy wprowadzić poniższe zmiany.

  • 30 maja 2017 r. minister zdrowia zadeklarował, że System Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) będzie refundowany. Projektowane przepisy spełniają tę obietnicę.

Chcemy rozszerzyć wykaz wyrobów medycznych o:

  • zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej,
  • wyroby medyczne do CGM-RT – sensor/elektroda i transmiter/nadajnik,
  • w związku z licznymi prośbami pacjentów o umożliwienie (w uzasadnionych medycznie przypadkach) skrócenia czasu użytkowania wózków inwalidzkich dla dorosłych, wprowadziliśmy stosowną zmianę,
  • zwiększyliśmy limity ilościowe na środki absorpcyjne z 60 do 90 sztuk na miesiąc,
  • rozszerzyliśmy kryterium przyznawania wyrobów stomijnych o pacjentów z przetoką ślinową.

Dzięki tym zmianom pacjenci będą mieli łatwiejszy dostęp do wyrobów medycznych, co przełoży się na poprawę jakości ich życia.

Uwaga
  • Projektowana regulacja nie obejmuje finansowania ze środków publicznych Flash Glucose Monitoring (FGM), ponieważ system ten nie jest tożsamy z systemem CGM-RT.
  • Do Ministerstwa Zdrowia wpłynął wniosek o refundację nowej grupy wyrobów medycznych – systemów ciągłego monitorowania glikemii wymagających aktywnego działania pacjenta bez pomocy i współudziału osób fachowych, w tym FGM. Zwróciliśmy się o opinię w tej sprawie do Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji oraz Rady Przejrzystości.

Źródło: mz.gov.pl

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ