Główny Urząd Statystyczny opublikował dane obrazujące dynamikę wydatków publicznych na ochronę zdrowia w Polsce. Wydatki bieżące na ochronę zdrowia w 2015 r. wyniosły 114,1 mld zł i były wyższe niż w 2014 r. o około 6,7 mld zł.

Jak podaje GUS, nakłady te stanowiły 6,34 proc. PKB (6,25 proc. w 2014 r.). Bieżące wydatki publiczne poniesione na zdrowie i ochronę zdrowia wynosiły w 2015 r. 79,9 mld zł i stanowiły 4,44 proc. PKB (4,42 proc. w 2014 r.), natomiast bieżące wydatki prywatne wyniosły 34,3 mld zł i stanowiły 1,90 proc. PKB (1,83 proc. w 2014 r.).

Oto wydatki na ochronę zdrowia w 2013, 2014 i 2015 roku w mln zł i ich udział w PKB​:

Red. (źródło: GUS)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ